Друк
Категорія: Дисертації

1.    Габрусєва, І.Ю. Контактна взаємодія параболічних та кільцевих штампів із попередньо напруженою товстою плитою [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / І.Ю. Габрусєва ; МОН України, Тернопільський НТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 124 с.
2.    Сичук, В.А. Підвищення ефективності технології абразивоструменевого оброблення поверхонь деталей ливарного виробництва [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 08.02.05 / В.А. Сичук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 203 с.
3.    Левчук, В.Ю. Транскордонний ефект співробітництва прикордонних регіонів [Текст] : дисертація... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В.Ю. Левчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 237 с.