Друк
Категорія: Інформація для науковців

  SCOPUS

  ScienceDirect

  Web of Science

  Kopernio

  Google Scholar

  Український індекс наукового цитування

  SCOPUS – є найбільшою у світі універсальною реферативною базою даних з можливостями відстеження наукової цитованості публікацій, яка індексує 50 млн. записів з 21 тис. назв наукових видань 5 тис. видавців. Розробником та власником SCOPUS є видавнича корпорація Elsevier.
https://www.scopus.com
  ScienceDirect – повнотекстова база даних, провідна інформаційна платформа Elsevier для науковців, викладачів, студентів, яка містить 25% світових наукових публікацій та забезпечує всебічне охоплення літератури з усіх галузей науки, надаючи доступ до більш ніж 13 млн. публікацій із 2500 наукових журналів і більш ніж 33000 книг видавництва Elsevier.
http://www.elsevierscience.ru/products/science-direct/?lang=ua
  Web of Science – провідна міжнародна реферативна база даних наукових публікацій, що дозволяє здійснювати пошук серед понад 18 000 журналів і 150 000 матеріалів конференцій.
https://apps.webofknowledge.com
  Kopernio – безкоштовна веб-платформа, яка надає доступ до мільйонів журнальних статей, приєднана до мережі Web of Science.
https://kopernio.com/
  Google Scholar – пошукова система, яка індексує повні тексти наукових публікацій та дозволяє забезпечити прозорість редакційного процесу, індексування матеріалів, які опубліковані в журналах, статті які, зберігаються у репозиторіях, або знаходяться на сайтах наукових журналів, особистих сторінках науковців.
https://scholar.google.com.ua/
  Український індекс наукового цитування – система наукометричного моніторингу суб‘єктів наукової діяльності України. Призначення системи – забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб‘єктів наукової діяльності України.
http://uincit.uran.ua/