Друк
Категорія: Правила користування

Загальні положення
Електронний читальний зал (ЕЧЗ) призначений для виконання інформаційних запитів користувачів і забезпечення їх доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та мережі Інтернет у наукових і навчальних цілях.
Ефективне використання новітніх комп'ютерних технологій потребує дотримання правил.
Інформаційні послуги електронного читального залу
• пошук в електронному каталозі (ЕК) бібліотеки;
• робота з електронними бібліотеками, ЕК, БД бібліотек України, Росії та світової спільноти;
• пошук та робота з web-сайтом університету та бібліотеки;
• робота з електронними варіантами навчальних посібників та підручників викладачів;
• робота з електронними реферативними журналами;
• робота з електронними енциклопедіями та CD до книг та журналів;
• проведення презентацій, електронних екскурсій, семінарів, конференцій, занять за допомогою електронних засобів навчання;
• консультації з питань комп'ютерних бібліотечних технологій.

Користувачі
Користувачами Електронного читального залу можуть бути викладачі, науковці, аспіранти, магістранти університету та студенти. Доступ до ЕЧЗ надається на підставі документу, який засвідчує особу (читацький або студентський квиток). До роботи допускаються користувачі, що мають базові навички роботи з операційною системою Windows і Web-браузерами. 

Користувач має право:
• використовувати устаткування і програмне забезпечення електронного читального залу для пошуку необхідної інформації протягом виділеного йому часу;
• одержувати консультаційну допомогу бібліотекаря з питань пошуку інформації в Інтернеті;
• копіювати інформацію з Інтернету у наукових, навчальних та освітніх цілях.

Користувач зобов’язаний:
• відзначити у бібліотекаря початок і закінчення роботи, вид потрібних послуг і тематику інформаційного запиту;
• повідомляти бібліотекаря ЕЧЗ про неполадки та порушення, що виникли;
• дбайливо ставитися до майна, технічного і програмного забезпечення ЕЧЗ;
• не робити дій, які можуть нанести шкоду користувачам Інтернет або зіпсувати устаткування ЕЧЗ;
• за псування обладнання та програмного забезпечення користувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Забороняється:
• використовувати Інтернет для комерційних (розміщення реклами і т.п.), протизаконних (порушення авторських прав і ін.) і неетичних (перегляд сайтів порнографічного змісту та ін.) цілей, а також для нанесення шкоди чи збитку іншим особам і організаціям;
• зберігати на жорсткому диску особисті файли;
• використовувати інші операційні системи на комп'ютерах ЕЧЗ;
• завантажувати з Інтернет архівні файли, які саморозпаковуються;
• копіювати з Інтернет файли з розширенням *.com. *.ехе без дозволу адміністратора;
• підключатися до мережевих комп'ютерних ігор;
• вносити зміни в настроювання комп'ютера і програмного забезпечення, інсталювати нове програмне забезпечення без дозволу бібліотекаря;
• виключати або перезавантажувати комп'ютер без дозволу бібліотекаря;
• перебувати на одному робочому місці більше ніж 2 особи;
• користуватися мобільним телефоном, заважати іншим користувачам, створювати конфліктні ситуації та ін.

Відповідальність користувачів
Порушники даних Правил частково або повністю позбавляються права роботи в ЕЧЗ;
• у випадку порушення правил користування ЕЧЗ бібліотекар має право припинити надання послуг;
• у разі пошкодження програмно-технічних засобів ЕЧЗ користувачі притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Обов’язки бібліотекаря ЕЧЗ
Бібліотекар зобов'язаний:
• надавати користувачам інструкції щодо бібліографічного пошуку в електронних каталогах та базах даних;
• вивчати інформаційні потреби користувачів для вдосконалення на цій основі пошукових можливостей автоматизованої системи бібліотеки;
• консультувати користувачів з питань: бібліографічного пошуку, розміщення на web-сервері електронної інформації, пошуку інформації.

Режим і порядок роботи ЕЧЗ
Тривалість одного сеансу роботи – не більше 1 навчальної години. Додатковий час надається користувачам при наявності вільних місць.