Загальні положення
Електронний читальний зал (ЕЧЗ) призначений для виконання інформаційних запитів користувачів і забезпечення їх доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та мережі Інтернет у наукових і навчальних цілях.
Ефективне використання новітніх комп'ютерних технологій потребує дотримання правил.
Інформаційні послуги електронного читального залу
• пошук в електронному каталозі (ЕК) бібліотеки;
• робота з електронними бібліотеками, ЕК, БД бібліотек України, Росії та світової спільноти;
• пошук та робота з web-сайтом університету та бібліотеки;
• робота з електронними варіантами навчальних посібників та підручників викладачів;
• робота з електронними реферативними журналами;
• робота з електронними енциклопедіями та CD до книг та журналів;
• проведення презентацій, електронних екскурсій, семінарів, конференцій, занять за допомогою електронних засобів навчання;
• консультації з питань комп'ютерних бібліотечних технологій.

1.1. Правила користування бібліотекою ЛНТУ розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2000 року та Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України № 641 від 06.08.04р.
1.2. Бібліотека ЛНТУ є навчальним, науковим, інформаційним та культурно — просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.
1.3. Фонди бібліотеки ЛНТУ є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
1.4. Користування бібліотекою ЛНТУ безкоштовне. Платні послуги надаються додатково відповідно наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383 (239) 131 і розпорядження ЛНТУ № 141-04-25 від 14.04.2009р. «Про надання платних послуг ксерокопіювання».