Пошук необхідної літератури в програмі «Бібліограф» став доступний через мережу Internet, це можна зробити натиснувши тут – lib.search.lntu.edu.ua (пароль вводити не потрібно).