Пошук необхідної літератури в програмі «Бібліограф» став доступний через мережу Internet, це можна зробити за адресою bib.lutsk-ntu.com.ua:8080 (пароль вводити не потрібно).