Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015) Т.О. Патрушева завідувач інформаційно-бібліографічним відділом Наукової бібліотеки НаУКМА - https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015

 1 липня 2016 р. набрав чинності  Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015. Видання офіційне. Стандарт уведено вперше, поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. http://library.lntu.edu.ua/images/DSTU_8302-2015_85960.pdf

 

 

 

Бібліографічний опис документів здійснюється за:
1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)». – К.: Держстандарт України, 2007.
2. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання».

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:
1. ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила». – К.: Держстандарт України, 1998.
2. ГОСТ 7.12.93» Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».

Книги

Однотомний документ
Один автор
1. Коренівський, Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський ; НАН України, Ін-т математики. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59). — Бібліогр.: с. 97—106 (93 назви) та в підрядк. прим.
Два автори
2. Матяш, І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с.: іл., портр. — (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»; вип. 1). — Бібліогр. в кінці розд. та в тексті.