Пакет програм \"Бібліограф\" придбаний бібліотекою Луцького НТУ у 2003 році.
 Пакет програм \"Бібліограф\" призначений для формування електронного каталогу бібліотеки навчального закладу. Головною його особливістю є простота та наявність необхідних бібліотекарям та читачам функцій.        
  До складу Пакету входять такі основні програми:
     • Бібліограф-Каталог;
     • Бібліограф-Пошук;
     • Бібліограф-Читач;
   До складу Пакету також входить додаткова програма \"ПС-Адміністратор\", яка здійснює щоденне тестування, резервне копіювання бази даних.
  Бібліографічний опис видань в Пакеті відповідає ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
  Реєструються такі типи видань: книги, періодичні видання та статті. Кожне видання може мати посилання на один або декілька приєднаних документів (файлів), які авторизований користувач може переглядати на своєму комп\'ютері.
   Серед можливостей:
• друк каталожних карток та вкладишів;
• використання ієрархічних рубрикаторів УДК та ББК (базовий рубрикатор ББК надається в складі Пакету);
• ведення та друк книги сумарного обліку із автоматичним розподілом видань за тематиками, мовами видання, обчисленням підсумків руху бібліотечного фонду;
• друк актів про приймання та списання літератури;
• формування статистики забезпечення навчального процесу підручниками та посібниками;
• інвентаризація (підтвердження наявності) та друк інвентарної книги;
• формування замовлення на передплату періодики.
  Для швидкого наповнення каталогу Пакет надає функцію автоматичного рознесення елементів бібліографічного опису по полях форми під час реєстрації нового видання з відсканованого або набраного вручну опису з інформаційної сторінки книги. Вихідні документи Пакет автоматично створює в форматах веб-броузера або MS Excel. Засобами MS Excel їх можна, за необхідності, редагувати та друкувати.
   Програма \"Бібліограф-Пошук\" використовується на робочому місці бібліотекаря та в читальному залі. Пошук літератури здійснюється в двох режимах: шукати текстовий фрагмент в всіх полях опису усіх видань або задавати критерій пошуку за одним або кількома окремими полями опису, наприклад, роком видання, автором, фрагментом назви, ключовими словами, тематичним розділом.