У Луцькому національному технічному університету до кінця 2022 року надано безкоштовний доступ до повнотекстових електронних ресурсів в межах проєкту Research4Life. Доступ до електронних колекцій книг та журналів відкрили, зокрема, такі великі видавничі компанії як Elsevier, Springer Nature, JohnWiley & Sons, Taylor & Francis, Emerald, SagePublications, OxfordUniversityPress, CambridgeUniversityPress, IOPPublishing та ін.

   Платформа складається з 5 колекцій літератури:

Hinari (дослідження в галузі біології та медицини);

AGORA (дослідження в галузі сільського господарства);

OARE (дослідження навколишнього середовища);

ARDI (доступ до науково-технічної інформації);

GOALI (дослідження в галузі права та соціальних наук).

  Повний перелік ресурсів, до яких надано доступ, можна переглянути за посиланням: https://portal.research4life.org/country_offer, зазначивши у відповідних полях назву країни та тип установи.

  Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» створена з метою підвищення рівня освіти та науки, розвитку засад інформаційного суспільства, повноправного входження України в глобальний інформаційний простір і представництва інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, а також в українських та міжнародних організаціях.

http://www.uran.net.ua/~ukr/uran-asso.htm

  З 3 січня 2020 р. за сприяння Міністерства освіти і науки України студенти та науковці Луцького НТУ отримали доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link:
журналів Springer 1997-2020 рр.;
електронних книг Springer 2017 р.
  Доступ до порталу здійснюється за посиланнями: http://link.springer.com/
  Springer Nature – видавець найвпливовіших світових журналів і лідер у сфері відкритих досліджень. Завдяки платформі Springer  Nature, що налічує понад 3000 журналів, надається можливість дослідникам, студентам, викладачам і професіоналам отримати доступ до найновіших досліджень науки, техніки, медицини, соціальних і гуманітарних наук. Також користувачі, завдяки наданому доступу, мають можливість завантажувати повні тексти публікацій журналів, що входять до видавництва Springer Nature напряму з наукометричної бази Scopus.

  РЕЄСТР наукових фахових видань України 

  Українські наукові журнали в Scopus та Web of Science

  DOI (Digital object identifier)

  DOAJ (Directory of open access journals)

  SJR (Sсimago Journal & Country Rank)

  OJS (Open Journal Systems)

  Academia.edu

  ResearchGate

  EndNote Basic

  Mendeley