Web of Science — пошукова інтернет-платформа, яка об‘єднує реферативні бази даних публікацій в наукових журналах і патентів, у тому числі бази, що враховують взаємне цитування публікацій. У ній індексується більше 18 000 журналів, з яких близько 12 000 мають імпакт-фактор. Також в БД Ви зможете знайти більше 160 тис. матеріалів конференцій. Записи ведуться вже 117 років, а їх загальний обсяг перевищує 64 млн. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.

https://apps.webofknowledge.com/

SCOPUS є найбільшою у світі універсальною реферативною базою даних з можливостями відстеження наукової цитованості публікацій, яка індексує 50 млн. записів з 21 тис. назв наукових видань 5 тис. видавців. Розробником та власником SCOPUS є видавнича корпорація Elsevier. 

https://www.scopus.com/

Інструкція Scopus українською мовою

 

http://dspace.nbuv.gov.ua/ – Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України.

http://veit.khadi.kharkov.ua/  -  Автомобіль і електроніка. сучасні технології.

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity - Безпека інформації.

www.business-inform.net  - Бізнес інформ.

https://wou.npu.edu.ua/  - Вища освіта України.

http://vibrojournal.vsau.org/  - Вібрації в техніці та технологіях.

http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-ekon/ - Вісник Львівського торговельно-економічного університету.

http://www.lute.lviv.ua/education/nauk-vydan/visnyk-ekon/ - Вісник машинобудування та транспорту.

https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/issue/archive - Вісник медичних і біологічних досліджень.

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr - Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

http://visnyk.pgasa.dp.ua/ - Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.  Серія «Математичне моделювання».

https://periodicals.karazin.ua/mia - Інформаційні технології.

http://journals.kntu.net.ua/index.php/visnyk/index - Вісник Херсонського національного технічного університету.

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/zmisthtmt.htm - Вісник Хмельницького національного університету. Серія  : Технічні науки.

http://www.dopovidi-nanu.org.ua/uk/archive  - Доповіді НАН України.