Скорочені таблиці УДК налічують понад 2000 рубрик. Вони містять основні класи (розділи, підрозділи), загальні та спеціальні визначники. У скорочених таблицях індекси подано з їхнім повним описом, як і у звичайному варіанті УДК (з прикладами комбінування, примітками, методичними вказівками, посиланнями). Скорочені таблиці можна використовувати для організації та пошуку інформації, здійснення наукових досліджень, а також як демонстраційний матеріал для вивчення системи УДК тощо.

Скорочені таблиці УДК українською мовою можна знайти на веб-сайті УДК: Скорочені таблиці УДК

Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. № 177 припинено використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації.