Бібліотека заснована в 1966 р. при Луцькому відділенні загально-технічного факультету Київського автомобільно-дорожнього інституту. У перший рік заснування книжковий фонд бібліотеки становив 249 примірників, обслуговували 105 читачів, які навчалися на трьох спеціальностях.
   Разом із вищим навчальним закладом росла і розвивалась бібліотека, пройшла всі етапи свого розвитку, сприяючи якісному навчально-виховному й науково-дослідному процесу.
  Сьогодні бібліотека Луцького НТУ – це сучасний інформаційний заклад, основним завданням якого є забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів, відповідно до їх запитів. На 01.01.2016р. фонд бібліотеки нараховує 268136 примірників навчальної, методичної, наукової літератури, періодичних видань, спеціальних видів науково-технічної літератури українською та іншими мовами на традиційних та електронних носіях інформації. Значне місце у фонді займають підручники та навчально-методичні матеріали викладачів університету.
    Бібліотека – це розгалужена мережа читальних залів та два абонементи.Станом на 01.01.2016р. бібліотекою обслуговується 5279 користувачів, з них 4823 студенти. Завдяки впровадженню в роботу бібліотеки сучасних інформаційних технологій студенти мають доступ до національних і міжнародних навчальних та наукових електронних ресурсів.
  З 2003 року впроваджено автоматизовану систему «Бібліограф». На комп\'ютерній базі виконуються: комплектування фонду та обробка нових надходжень, передплата періодичних видань, готуються інформаційні матеріали, поповнюються бази даних. До послуг читачів – електронний каталог, де представлені книги, автореферати дисертацій, дисертації, методичні посібники, журнали, газети, статті з періодичних видань тощо. Створені зони WI-FI доступу до Інтернет.
   Традиційним є проведення культурно-просвітницьких заходів, присвячених актуальним темам, визначним історичним і політичним подіям. Проводяться Дні кафедр, дипломника, інформації.
Бібліотека – це сучасний, науковий, культурно-освітній, інформаційний центр, що забезпечує реалізацію потреб користувачів в одержанні найновішої інформації, одночасно формує інформаційну культуру майбутніх фахівців, які будуть працювати в нових умовах інформаційного суспільства.