Атмосферне повітря є одним з тих компонентів довкілля, від стану якого залежить стан здоров‘я людини. На сьогоднішній день господарська діяльність людини все частіше стає основним джерелом забруднення атмосфери. У природне середовище потрапляють газоподібні, рідкі і тверді відходи підприємств. Найпотужніші виробники викидів в атмосферу: ТЕС, металургійна, хімічна, нафтохімічна, целюлозна та інші галузі промисловості, автотранспорт. Зростання надходжень токсичних речовин у навколишнє середовище, перш за все, впливає на здоров‘ї населення, погіршується якість продуктів сільського господарства, відбувається вплив на клімат окремих регіонів і стан озонового шару Землі, загибель флори і фауни. Але є шляхи подолання цієї екологічної кризи. Це, насамперед, підвищення рівня екологічних знань у населення, зміни діючих промислових технологій з використанням екологічно чистого палива та безвідходних технологій, а також запровадження на транспортних і промислових підприємствах технологій по очищенню твердих та газоподібних матеріалів.

Bilavskl f3694

574(075.8)
Б61
Білявський Г.О. Основи екології : навч. посіб. / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К. : Либідь, 2004. – 404 с.

 

 

 

 

 

 

Dzugure 88231

504(075.8)
Д41
Джигирей В.С. Екологія : навч. посіб. / В.С. Джигирей. – 5-те вид. – К. : Знання, 2007. – 422 с.

 

 

 

 

 

 

 

Duman 4fa5f

504.75(075.8)
Д44
Димань Т.М. Екологія людини : підручник / Т.М. Димань. – К. : Академія, 2009. – 367 с.

 

 

 

 

 

 

 

  1 січня 2004 року набув чинності основний Закон України «Про туризм», де зазначається, що «Держава проголошує туризм одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльност».
  Туризм – це організований вид бізнесу і один із престижних видів відпочинку, доступний більшості населення розвинених країн. За останні два століття він перетворився із мандрівки, що приносила задоволення суспільній меншості, на явище глобального масштабу зі своїми виробничими комплексами і міжнародними організаціями, які покликані регулювати розвиток світового туризму. Туризм відіграє одну із головних ролей у світовій економіці, забезпечує десяту частину світового валового продукту. Завдяки розвитку туризму з’являються сотні тисяч робочих місць, розвиваються комунікаційні системи, підвищується культура місцевого населення тощо.

Babacka ecea4

338.48(075.8)
Б 12
Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб. / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. — К. : Альтерпрес, 2008. — 288 с.

 

 

 

 

 

 

 

Bakiko b2f44

796.51 (075.8)
Б 19
Бакіко І.В. Організація та проведення туристичних походів  / І.В. Бакіко. – Луцьк, РВВ Луцького НТУ, 2013. – 106 с.

 

 

 

 

 

 

 

Lytak 9ddea

339.9 : 338.49(066)
Л 96
Лютак О.М. Інституційне забезпечення міжнародної туристичної діяльності в умовах Глобалізації : монографія  / О.М. Лютак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 428 с.

 

 

 

 

 

 

  21 березня відоме як Всесвітній день лісу. Цю традицію було започатковано Європейською конфедерацією сільського господарства, а 2013 року Генеральна Асамблея ООН проголосила його Міжнародним днем лісу. Це ще одна нагода привернути увагу суспільства до важливих екологічних проблем світового рівня та їх дійсного стану, основні заходи їх захисту та відновлення.
  Міжнародний день лісу святкується в день весняного рівнодення в Північній півкулі, що за традицією вважається першим днем весни і є символом нового життя та нових починань. Звичайно в Південній півкулі цей день є днем осіннього рівнодення, але в будь-якому випадку даний період є сприятливим для посадки дерев.
  Ліси забезпечують суспільство багатьма цінностями. Це не лише чиста прісна вода, безпечна домівка для нашої флори та фауни, деревина для наших будівель, сировина для паперу, пилок та нектар для бджолярства, неймовірна кількість безцінних археологічних, історичних та культурних об‘єктів. Це – саме життя. Тому любіть ліс і святкуйте це чудове свято разом.

 

Biloys Lisova ededb

630*16(075.8)
Б61
Білоус В.І.
Лісова селекція : підручник / В.І. Білоус. — Умань, 2003. — 533 с.: іл.

 

 

 

 

 

 

 

Bondar Formyvanna aea0b

630*228
Б81
Бондар А.О.
Формування лісових насаджень у дібровах Поділля. / А.О. Бондар, М.і. Гордієнко. — К. : Урожай, 2006. — 334 с.: іл.

 

 

 

 

 

 

 

Golybec a539f

630*1
Г62
Голубець М.А.
Типологічне впорядкування різноманітності лісових угрупувань України / М.А. Голубець; НАН України ; ред. К. Конкол. — Л. : Манускрипт, 2010. — 35 с.

 

 

 

 

 

  Німецька мова, нарівні з англійською, іспанською, італійською та французькою, є однією з найвідоміших та найпопулярніших європейських мов у наш час. На німецькій розмовляють у Європі частіше, ніж на будь-якій іншій мові, за винятком, звичайно, англійської. Німецькою мовою написана велика кількість наукових праць, художніх творів та публіцистичних текстів, а у другій половині XIX ст. — на початку XX ст. німецька була чи не найпопулярнішою мовою вчених. Як стверджують її носії, німецька – це мова поетів і мислителів, а її культурна спадщина знаменита на весь світ. В одній тільки Німеччині проживає 83 мільйони чоловік – більше, ніж в інших європейських країнах. Знаючи німецьку і подорожуючи по Європі, є можливість вільно спілкуватися з жителями Австрії, Швейцарії, Люксембургу, Ліхтенштейну.

 

Borusko t1 5796c

43(075.8)
Б 82
Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка : в 2 т. Т.1 / Н.Ф. Бориско. – К. : Логос, 2000. – 480 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Borusko t2 9e16a

43(075.8)
Б 82
Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка : в 2 т. Т. 2  / Н.Ф. Бориско. – К. : Логос, 2000. – 472 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Borusko 4a3d5

43(03)
Б 82
Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка : словарь-справочник / Н.Ф. Бориско. – 4-е видання. – К. : Логос, 1999. – 350 с.

 

 

 

 

 

 

 

  21 листопада 2013 року стало початком Революції Гідності - на Майдан Незалежності у Києві вийшли люди з мирним протестом проти скасування тодішньою владою підписання Угоди про асоціацію Європейським Союзом. Тоді ще ніхто навіть уявити не міг, що очікує всю Україну в наступні кілька місяців. І для того, щоб наша країна стала ближче до Європи, знадобиться не тільки повна зміна влади, а й сотні людських життів.
  Революція Гідності залишила глибокий, визначальний і незабутній слід в історії. Не в прийнятих документах – папір все стерпить, не в прізвищах лідерів – вони змінювалися і будуть змінюватися. Її ідеали, надії й рішення разюче змінили нашу ментальність, розпочали і продовжують формувати нашу нову політичну ідентичність. Процес не завершено. Бо історія штука не скороспішна. Коли ж завершиться – будуть і правильні рішення, і справжні лідери.

 

Berdunskuh db0cc

821.161.2
Б48
Бердинських К. Є люди / К.Бердинських. — К. : Брай Стар Паблішинг, 2014. — 179 с.: іл. — (Теплі історії)
Ця книжка - блог-щоденник з Інтернету, який автор розпочала під час Євромайдану. У січні-лютому сотні волонтерів перекладали ці розповіді на 17 мов. Люди хотіли, щоби світ дізнався, хто насправді стоїть на Майдані. У щоденнику ”Єлюди” є записи про смерть і поранення, біль і сум, але також про взаємодопомогу, силу й мужність, натхнення й любов. Дуже хочеться, щоби ці історії залишилися не тільки в Інтернеті, а й у пам’яті читачів цієї книжки.

 

 

 

Gykk 0896b

821.161.2
Б48
Гук Н. Євромайдан [звичайні герої] / Н.Гук. — К. : Брай Стар Паблішинг, 2015. — 142 с.: іл.
Це збірка розповідей про звичайних і водночас неймовірних людей, які створили революцію 2013 – 2014 років. Тут усього потрошку: долання меж і страхів, шалена любов до Батьківщини, рішучість діяти, бажання залишити нащадкам єдину та квітучу Україну, переосмислення буття й відкриття нового себе, сміливість відстоювати свободу, перемога над байдужістю, буденні дива. Але основа всіх подій єдина – прагнення змінити світ на краще та віра, яка не знає слова «неможливо».

 

 

Evromaydan b1777

821.161.2
Е24
Євромайдан : хроніка в новелах / упоряд. В. Карп’юк. — Брустурів : Дискурсус, 2014. — 213 с.: іл.
До книжки ввійшли кращі тексти, надіслані на конкурс «Новела по-українськи» від журналу «Країна». Згустки відчуттів, емоцій і сюжетів, які ми ще так добре пам’ятаємо і які варто ніколи не забувати.