Німецька мова, нарівні з англійською, іспанською, італійською та французькою, є однією з найвідоміших та найпопулярніших європейських мов у наш час. На німецькій розмовляють у Європі частіше, ніж на будь-якій іншій мові, за винятком, звичайно, англійської. Німецькою мовою написана велика кількість наукових праць, художніх творів та публіцистичних текстів, а у другій половині XIX ст. — на початку XX ст. німецька була чи не найпопулярнішою мовою вчених. Як стверджують її носії, німецька – це мова поетів і мислителів, а її культурна спадщина знаменита на весь світ. В одній тільки Німеччині проживає 83 мільйони чоловік – більше, ніж в інших європейських країнах. Знаючи німецьку і подорожуючи по Європі, є можливість вільно спілкуватися з жителями Австрії, Швейцарії, Люксембургу, Ліхтенштейну.

 

Borusko t1 5796c

43(075.8)
Б 82
Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка : в 2 т. Т.1 / Н.Ф. Бориско. – К. : Логос, 2000. – 480 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Borusko t2 9e16a

43(075.8)
Б 82
Бориско Н.Ф. Самоучитель немецкого языка : в 2 т. Т. 2  / Н.Ф. Бориско. – К. : Логос, 2000. – 472 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Borusko 4a3d5

43(03)
Б 82
Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка : словарь-справочник / Н.Ф. Бориско. – 4-е видання. – К. : Логос, 1999. – 350 с.

 

 

 

 

 

 

 

  21 листопада 2013 року стало початком Революції Гідності - на Майдан Незалежності у Києві вийшли люди з мирним протестом проти скасування тодішньою владою підписання Угоди про асоціацію Європейським Союзом. Тоді ще ніхто навіть уявити не міг, що очікує всю Україну в наступні кілька місяців. І для того, щоб наша країна стала ближче до Європи, знадобиться не тільки повна зміна влади, а й сотні людських життів.
  Революція Гідності залишила глибокий, визначальний і незабутній слід в історії. Не в прийнятих документах – папір все стерпить, не в прізвищах лідерів – вони змінювалися і будуть змінюватися. Її ідеали, надії й рішення разюче змінили нашу ментальність, розпочали і продовжують формувати нашу нову політичну ідентичність. Процес не завершено. Бо історія штука не скороспішна. Коли ж завершиться – будуть і правильні рішення, і справжні лідери.

 

Berdunskuh db0cc

821.161.2
Б48
Бердинських К. Є люди / К.Бердинських. — К. : Брай Стар Паблішинг, 2014. — 179 с.: іл. — (Теплі історії)
Ця книжка - блог-щоденник з Інтернету, який автор розпочала під час Євромайдану. У січні-лютому сотні волонтерів перекладали ці розповіді на 17 мов. Люди хотіли, щоби світ дізнався, хто насправді стоїть на Майдані. У щоденнику ”Єлюди” є записи про смерть і поранення, біль і сум, але також про взаємодопомогу, силу й мужність, натхнення й любов. Дуже хочеться, щоби ці історії залишилися не тільки в Інтернеті, а й у пам’яті читачів цієї книжки.

 

 

 

Gykk 0896b

821.161.2
Б48
Гук Н. Євромайдан [звичайні герої] / Н.Гук. — К. : Брай Стар Паблішинг, 2015. — 142 с.: іл.
Це збірка розповідей про звичайних і водночас неймовірних людей, які створили революцію 2013 – 2014 років. Тут усього потрошку: долання меж і страхів, шалена любов до Батьківщини, рішучість діяти, бажання залишити нащадкам єдину та квітучу Україну, переосмислення буття й відкриття нового себе, сміливість відстоювати свободу, перемога над байдужістю, буденні дива. Але основа всіх подій єдина – прагнення змінити світ на краще та віра, яка не знає слова «неможливо».

 

 

Evromaydan b1777

821.161.2
Е24
Євромайдан : хроніка в новелах / упоряд. В. Карп’юк. — Брустурів : Дискурсус, 2014. — 213 с.: іл.
До книжки ввійшли кращі тексти, надіслані на конкурс «Новела по-українськи» від журналу «Країна». Згустки відчуттів, емоцій і сюжетів, які ми ще так добре пам’ятаємо і які варто ніколи не забувати.

 

 

 

 

  Сьогодні науково-технічний прогрес торкнувся практично всього людського буття. Нашим сучасникам  іноді важко уявити як саме відбувається відокремлення науки із загального процесу пізнання людством навколишньої природи, опису й констатації певних явищ. Формування закономірностей існування різних природних явищ, їхній розвиток, створення численних теорій і гіпотез – процес багатовіковий. В усіх галузях науки існують відкриття, які докорінно змінили уявлення людства про причини тих чи інших явищ. Тисячі геніальних учених присвятили своє життя тому, щоб розкрити всі загадки навколишнього світу й підняти цивілізацію на сучасний рівень. Наші знання розширюються і поглиблюються. Історія зберегла тисячі імен першовідкривачів. Однак кожний новий день – це нові наукові гіпотези й досягнення.

 

Azarhin e0336

001(09)
А35
Азархин В.А. Научная истина и судьба ученого: Коперник, Бруно, Галилей / В.А. Азархин, В.С. Горский. — К. : Наукова думка, 1984. — 174 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnold e22e6

51(09)  

А84
Арнольд В.И. Гюгенс и Барроу, Ньютон и Гук – первые шаги математического анализа и теории катастроф от эвольвент до квазикристаллов / В.И. Арнольд. – М. : Наука, 1989. – 96 с.

 

 

 

 

 

 

Biografii 5f074

54(09)
Б 59
Биографии великих химиков / под ред. К. Хайнига; пер. с нем. канд. хим. наук В.А. Крицмана; под. ред. Г.В. Бикова, С.А. Погодина. – М : Мир, 1981. – 386 с.

 

 

 

 

 

  Європейська література утверджує вічні цінності, зосереджує свою увагу передусім на людині, її особистому, громадському житті, ставить і розв‘язує кардинальні питання буття; що є добро, а що – зло? У чому сенс життя? Така література не може не цікавити молодь.
  У світовій літературі є безліч письменників, творчість яких вважається не тільки найвищим злетом національної культури, але і її найхарактернішим втіленням. Тож пропонуємо вашій увазі віртуальну книжкову виставку, яка об‘єднує геніїв слова за географічною ознакою – письменників Європи, які залишили нам воістину багатогранну спадщину – свої твори, які можна знайти в фондах нашої бібліотеки.

Відомі письменники Європи

Bokacco 788f3И(Італ)
Б 78
Боккаччо, Д. Декамерон / Д. Боккаччо ; пер. з італ. М. Лукаша. – К. : Дніпро, 1985.
– 661 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gete b8c30

И(Нім)
Г 44
Гете, Й.В. Твори: Вибране / Й.В. Гете. – К. : Мистецтво, 1982. – 311 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante c9f38

84.4 Ит.
Д 17
Данте, А. Божественная комедия / Данте. А ; пер. с итал. М. Лозинского. – М. : Правда, 1982. – 640 с.

 

 

 

 

 

 

 

  Європа – це багаторічна історія, досвід, політичні, духовні традиції європейських народів.
  Європа – це континент різних культур, релігійних та правових традицій, але, водночас, спільних цінностей, які сприймає і захищає Європейський Союз. Він заохочує співробітництво між європейськими кордонами, сприяє єдності.
  Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку книг. Ознайомитись з представленою літературою можна в бібліотеці університету.

 

�1 Економічна історія 0a85f

330.8(075.8)    
Б 77
Боєв, Ю.О. Економічна історія: Західна Європа. Японія. США: навч.посіб. / Ю.О. Боєв, С.Ю. Боєва. – К. : Вища школа, 2004. – 174 с.

 

 

 

 

 

 

 

�2 Губський 0a467

339.92(477)
Г93
Губський, Б.В. Євроатлантична інтеграція України / Б.В. Губський. – К.Логос, 2013. – 328 с.

 

 

 

 

 

 

�3 Гуменюк 9e842

66.49я73    
Г 94
Гуменюк, Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби : навч. посіб. / Б.І. Гуменюк. – К. : Либідь, 2004. – 248 с.