Сьогодні науково-технічний прогрес торкнувся практично всього людського буття. Нашим сучасникам  іноді важко уявити як саме відбувається відокремлення науки із загального процесу пізнання людством навколишньої природи, опису й констатації певних явищ. Формування закономірностей існування різних природних явищ, їхній розвиток, створення численних теорій і гіпотез – процес багатовіковий. В усіх галузях науки існують відкриття, які докорінно змінили уявлення людства про причини тих чи інших явищ. Тисячі геніальних учених присвятили своє життя тому, щоб розкрити всі загадки навколишнього світу й підняти цивілізацію на сучасний рівень. Наші знання розширюються і поглиблюються. Історія зберегла тисячі імен першовідкривачів. Однак кожний новий день – це нові наукові гіпотези й досягнення.

 

Azarhin e0336

001(09)
А35
Азархин В.А. Научная истина и судьба ученого: Коперник, Бруно, Галилей / В.А. Азархин, В.С. Горский. — К. : Наукова думка, 1984. — 174 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnold e22e6

51(09)  

А84
Арнольд В.И. Гюгенс и Барроу, Ньютон и Гук – первые шаги математического анализа и теории катастроф от эвольвент до квазикристаллов / В.И. Арнольд. – М. : Наука, 1989. – 96 с.

 

 

 

 

 

 

Biografii 5f074

54(09)
Б 59
Биографии великих химиков / под ред. К. Хайнига; пер. с нем. канд. хим. наук В.А. Крицмана; под. ред. Г.В. Бикова, С.А. Погодина. – М : Мир, 1981. – 386 с.

 

 

 

 

 

  Європейська література утверджує вічні цінності, зосереджує свою увагу передусім на людині, її особистому, громадському житті, ставить і розв‘язує кардинальні питання буття; що є добро, а що – зло? У чому сенс життя? Така література не може не цікавити молодь.
  У світовій літературі є безліч письменників, творчість яких вважається не тільки найвищим злетом національної культури, але і її найхарактернішим втіленням. Тож пропонуємо вашій увазі віртуальну книжкову виставку, яка об‘єднує геніїв слова за географічною ознакою – письменників Європи, які залишили нам воістину багатогранну спадщину – свої твори, які можна знайти в фондах нашої бібліотеки.

Відомі письменники Європи

Bokacco 788f3И(Італ)
Б 78
Боккаччо, Д. Декамерон / Д. Боккаччо ; пер. з італ. М. Лукаша. – К. : Дніпро, 1985.
– 661 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gete b8c30

И(Нім)
Г 44
Гете, Й.В. Твори: Вибране / Й.В. Гете. – К. : Мистецтво, 1982. – 311 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante c9f38

84.4 Ит.
Д 17
Данте, А. Божественная комедия / Данте. А ; пер. с итал. М. Лозинского. – М. : Правда, 1982. – 640 с.

 

 

 

 

 

 

 

  Європа – це багаторічна історія, досвід, політичні, духовні традиції європейських народів.
  Європа – це континент різних культур, релігійних та правових традицій, але, водночас, спільних цінностей, які сприймає і захищає Європейський Союз. Він заохочує співробітництво між європейськими кордонами, сприяє єдності.
  Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку книг. Ознайомитись з представленою літературою можна в бібліотеці університету.

 

�1 Економічна історія 0a85f

330.8(075.8)    
Б 77
Боєв, Ю.О. Економічна історія: Західна Європа. Японія. США: навч.посіб. / Ю.О. Боєв, С.Ю. Боєва. – К. : Вища школа, 2004. – 174 с.

 

 

 

 

 

 

 

�2 Губський 0a467

339.92(477)
Г93
Губський, Б.В. Євроатлантична інтеграція України / Б.В. Губський. – К.Логос, 2013. – 328 с.

 

 

 

 

 

 

�3 Гуменюк 9e842

66.49я73    
Г 94
Гуменюк, Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби : навч. посіб. / Б.І. Гуменюк. – К. : Либідь, 2004. – 248 с.

 

 

 

 

 

 

 

Волає захисту природа, –
ми не можемо бути байдужими
О. Гончар

  Життя людей, їх трудова діяльність, побут та відпочинок проходять у складній системі взаємопов’язаних соціальних, природних та штучно створених факторів і явищ, які характеризують даний стан природи, етап розвитку суспільства і його взаємодію з природою. Ця система включає повітря, воду, грунт, рослинність, тваринний світ і всі досягнення науково-технічного прогресу, що оточують людину і створюють умови для її існування. Напередодні третього тисячоліття перед людством постала потреба суворо зіставляти й узгоджувати свою повсякденну діяльність із фундаментальними законами загального розвитку життя на Землі. У цій ситуації надзвичайно важливо для кожного бути у всеозброєнні екологічними знаннями, розуміти стан сучасної екології, основні питання що стосуються екології та охорони навколишнього середовища. У представленій літературі наведено оcновні терміни та поняття, що стосуються екології, охорони природи та впливу людини на стан навколишнього середовища. Розглядаються економічні та фінансово-кредитні механізми регулювання відносин у сфері охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.

�1 bc8fc

504.03    
Б39
Безак-Мазур, Е. Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Е. Безак-Мазур, Т. Шендрік. – Донецьк : ИАЦ Донбассинформ, 2008. – 300 с.

 

 

 

 

 

 

�2 48c20

504.75(477.82)(066)
В67
Волошин, І.М. Еколого-географічний та валеологічний аналіз захворюваності населення Волині / І.М. Волошин, М.І. Лепкий, І.В. Мезенцева.– Луцьк : Терен, 2011. – 394 с.

 

 

 

 

 

 

�3 c9325504.54(477.82)(066)
В67

Волошин, І.М. Особливості геохімічного забруднення приавтомагістральних смуг Волині / І.М. Волошин, Л.Ю. Матвійчук, М.І. Лепкий. – Луцьк : Терен, 2009. – 244 с.

 

 

 

 

 

 

  На сучасному етапі розвитку економіки України особливого значення набуває необхідність створення цивілізованого товарного ринку. Метою товарознавців-експертів є визначення якості продукції, яка має вирішальне значення на конкурентному ринку товарів. Фахівець повинен вміти визначити сукупність факторів, що впливають на конкурентоспроможність товарів, зокрема їх споживчі властивості, безпечність, відповідність нормативним документам, умовам договорів, за якими вони закуповувалися.
  Пропонуємо майбутнім товарознавцям-експертам фахову навчальну  та наукову літературу.

Непродовольчі товари

 

�1 Baydakova Експер т-в IMG 8755 705f265.012.16(075.8)
Б12
Байдакова, Л.І. Експертиза товарів : підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Байдакова, С.В. Ягелюк, І.М. Байдакова. – К. : Слово, 2014. – 392 с . – (Викладачі ЛНТУ)

 

 

 

 

 

 

�2 Baydakova IMG 8752 39916620.2(075.8)
Б12
Байдакова, Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби : підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Байдакова. – К. : Вища школа, 2007. – 183 с. – (Викладачі ЛНТУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

�3 Baydakova господ тов IMG 8739 90b52

620.2(075.8)
Б18
Байдакова, Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: товари господарські та будівельні : підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Байдакова, С.В. Ягелюк, І.М. Байдакова ; МОН, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2013. – 311 с. – (Викладачі ЛНТУ)

 

 

 

 

 

�4 Baydakova культур IMG 8740 f6ebd

658.628(075.8)
Б12
Байдакова, Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: товари культурно-побутового призначення : підручник для студ. ВНЗ / Л.І. Байдакова, О.І. Передрій, І.М. Байдакова. – К. : Вища школа, 2009. – 327 с.– (Викладачі ЛНТУ)