Склад бібліотеки

Дирекція
Забезпечує виконання завдань бібліотеки як інформаційного, навчально-допоміжного, культурно-просвітницького підрозділу університету. Планує, координує та аналізує всі види діяльності бібліотеки. Вивчає передовий досвід бібліотечних та інформаційних технологій, нормативну документацію (закони, положення, інструкції, ДСТУ) та впроваджує їх у практику роботи бібліотеки.

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, бібліотека ЛНТУ, головний корпус.
Тел. (0332) 746112, тел. 1-62.

Години роботи – з 08.30 до 18.00
Субота – з 08.30 до 13.30
Неділя, понеділок – вихідні дні

Відділи:

Відділ комплектування та наукової обробки документів


Головна функція відділу – забезпечення літературою з усіх дисциплін згідно з навчальними планами університету. Відділ приймає та виконує замовлення кафедр на придбання літератури. Здійснює їх технічну обробку, індексує документи за таблицями УДК, ББК, визначає авторський знак, облікує в інвентарній та сумарній книгах, передає їх у підрозділи бібліотеки. Організовує та веде електронний каталог та картотеки.

Вилучає та оформляє акти на застарілу, зношену та загублену користувачами літературу. 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, бібліотека ЛНТУ, головний корпус, відділ комплектування.
Тел. (0332) 746112, тел. 1-61.

Години роботи – з 08.30 до 18.00
Субота – з 08.30 до 13.30
Неділя, понеділок – вихідні дні

 

Відділ обслуговування

Відділ обслуговування здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування всіх категорій користувачів бібліотеки через систему абонементів та читальних залів. Організовує культурно-просвітницькі заходи: перегляди літератури, книжкові виставки, літературні вечори.

Абонемент універсальної літератури

Забезпечує бібліотечне обслуговування читачів та популяризацію літератури з суспільних, економічних, природничих та технічних наук. Вивчає склад та запити користувачів, з метою доукомплектування книжкового фонду. Працівники абонементу стежать за своєчасним поверненням літератури та ведуть відповідну роботу з боржниками. На абонементі постійно експонуються книжкові виставки.

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, бібліотека ЛНТУ, головний корпус, абонемент універсальної літератури.
Тел. (0332) 746112, тел. 1-62.

Години роботи – з 08.30 до 18.00
Субота – з 08.30 до 13.30 
Остання середа місяця – санітарний день
Неділя, понеділок – вихідні дні

Центральний читальний зал

Забезпечує бібліотечне обслуговування студентів та науково-педагогічних працівників з таких галузей знань: філософія, соціологія, психологія, політологія, історія, економіка, мовознавство, математика, фізика, хімія, екологія, технологія металів, електротехніка та електроніка, автомобільний транспорт, обладнання переробних і харчових виробництв, будівництво, метрологія і стандартизація, архітектура і мистецтво, комп’ютерні науки. У фонді читального залу розміщені книги, періодичні видання, електронні видання та неопубліковані документи. Організовує культурно-просвітницькі заходи.

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, бібліотека ЛНТУ, головний корпус, центральний читальний зал.
Тел. (0332) 746112, тел. 1-61.

Години роботи – з 08.30 до 18.00
Субота – з 08.30 до 13.30 
Остання п’ятниця місяця – санітарний день
Неділя, понеділок – вихідні дні


Електронний читальний зал

Змістом роботи є: архівування, зберігання та захист електронних документів, наповнення офіційного Web-сайту бібліотеки. Надання доступу до віддалених електронних ресурсів в мережі Інтернет, а також до передплачених електронних ресурсів локального та авторизованого доступу.
Ведеться розробка і впровадження автоматизованих бібліотечних технологій в діяльність бібліотеки. Організовується локальний та віддалений доступ користувачів до електронних ресурсів бібліотеки університету. На сьогодні надається доступ до інформаційних баз даних: SCOPUS, Web of Science, Scince Direct, Research4Life, Springer Link, BioOne.

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, бібліотека ЛНТУ, головний корпус, електронний читальний зал.
Тел. (0332) 746112, тел. 1-61.

Години роботи – з 08.30 до 18.00
Субота – з 08.30 до 13.30 
Остання п’ятниця місяця – санітарний день
Неділя, понеділок – вихідні дні

Відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення

Діяльність відділу спрямована на впровадження та підтримку сучасних комп’ютерних технологій, формування та використання інформаційно-бібліотечних ресурсів. Забезпечує функціонування електронного читального залу та інституційного репозиторію.

Відділ систематично поповнює власні бази даних: періодики, статей, дисертацій, авторефератів дисертацій, методичних посібників. Випускає поточний бібліографічний покажчик «Нові надходження літератури».

Організовує та редагує систематичну картотеку статей, краєзнавчу картотеку, картотеку періодичних видань та інші. Проводить \"Дні інформації\", \"Дні кафедри\" та заняття «Інформаційна культура студента».

Відділ організовує передплату періодичних видань.


м. Луцьк, вул. Львівська, 75, бібліотека ЛНТУ, головний корпус, відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення.
Тел. (0332) 746112, тел. 1-61, 1-62.

Години роботи – з 08.30 до 18.00
Субота – з 08.30 до 13.30
Неділя, понеділок – вихідні дні