II квартал 2023

 1. Смаль, Б.А. Регіональний вимір забезпечення конкурентоспроможності індустрії гостинності [Текст] : дисертація .... канд. екон. наук. : спец. 051, 05. / Б.А. Смаль ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк, 2023. – 238 с.

Протягом I кварталу 2023 року дисертації у бібліотеку не надходили.

   Протягом 2022 року дисертації у бібліотеку не надходили.

Протягом IV кварталу 2021 року дисертації у бібліотеку не надходили.

ІІІ квартал 2021 р.

 1. Брикун, О.М. Удосконалення технологій дробоструминного очищення внутрішніх поверхонь корпусних виробів типу тіл обертання [Текст] : дисертація. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08. / О.М. Брикун ; МОН України, ЛНТУ. – Полтава, 2021. – 196 с. – (Викладачі ЛНТУ).
 2. Гринюк, С.В. Підвищення ефективності операцій безцентрового шліфування кілець роликопідшипників в умовах серійного виробництва [Текст] : автореферат дис.... канд. техн. наук : спец. 05.02.08. / С.В. Гринюк. – Луцьк, 2021. – 22 с. – (Викладачі ЛНТУ).
 3. Дзюбинська, О.В. Механізм використання ресурсного потенціалу побутових відходів регіону на засадах кругової економіки [Текст] : дисертація. канд. техн. наук : спец. 08.00.05 / О.В. Дзюбинська. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 306 c. – (Викладачі ЛНТУ).
 4. Заставний, Ю.Б. Фінансово-економічне регулювання органічного сільськогосподарського виробництва [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук. : спец. 051 / Ю.Б. Заставний. – Луцьк, 2021. – 220 c.
 5. Лученко, Ю.М. Стимулювання інвестиційної діяльності у сфері переробки сільськогосподарської сировини. [Текст] : дисертація ... канд. економ. наук спец. 051 / Ю.М. Лученко ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк, 2021. – 225 c.
 6. Люшук, О.М. Розробка полімерматричних мультинаповнених композиційних матеріалів фрикційнного призначення з комплексом керованих властивостей [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.М. Люшук ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк, 2021. – 161 c.
 7. Недопад, Г.В. Механізми забезпечення бюджетної ефективності територій в умовах децентралізації [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 072 / Г.В. Недопад ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк, 2021. – 288 c.
 8. Погуляйко, Ю.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку в умовах децентралізації [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 051 / Ю.М. Погуляйко ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк, 2021. – 240 c.
 9. Салівончик, І.М. Інноваційне підприємництво як складова структурної модернізації економіки [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец 076 / І.М. Салівончик ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк, 2021. – 252 c. – (Викладачі ЛНТУ).
 10. Салівончик, О.М. Формування та розвиток соціальної інфраструктури регіону [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.М. Салівончик. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 238 c. – (Викладачі ЛНТУ).
 11. Шмаров, Д.М. Економічне регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Д.М. Шмаров ; МОН України , Луцький НТУ. – Луцьк, 2021. – 205 c.

1.    Дейнека, О.Ю. Розрахунок пластинчастих елементів конструкцій з криволінійними ребрами жорсткості за наявності міжфазних розрізів : дисертація ...канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О.Ю. Дейнека ; МОН України, РГДУ, НУ ВГП. – Луцьк, 2021. – 136 с.
2.    Ковальчук, С.Б. Механіка деформування композитних брусів з криволіінійною плоскою віссю [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С.Б. Ковальчук ; МОН України, Полт. ДАА. – Полтава, 2021, 2021. – 545 с.
3.    Лісовська, Л.С. Економічне оцінювання та розвиток систем взаємодії в інноваційних процесах [Текст] : дисертація. ... канд. техн. наук : спец. 08.00.05 / Л.С. Лісовська ; МОН України , Луцький НТУ. – Луцьк, 2021, 2021. – 549 с. – (Викладачі ЛНТУ).
4.    Таран, С.Ф. Регіональні особливості розвитку інноваційного підприємництва [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук. спец. : 08.00.05 / С.Ф. Таран ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2021. – 200 с. – (Викладачі ЛДТУ).
5.    Христинець, Н.А. Теоретичне та експерементальне дослідження параметрів вібросегрегації при створенні градієнтних проникливих матеріалів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Н.А. Христинець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2021. – 156 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1. Мартиросян, І.А. Формування якості та безперечності текстильних виробів з біоцидною обробкою [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец.05.18.08 / І.А. Мартиросян ; МОН України , ОНАХТ, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 226 с. – (Викладачі ЛНТУ).
2. Удовицька, Ю.А. Розробка епоксикомпозитних покриттів модифікованих радіаційним випромінюванням, для захисту напівпровідникових матеріалів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Ю.А. Удовицька ; МОН України; Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 175 с. – (Викладачі ЛНТУ).