1.    Бочко, О.Ю. Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу [Текст] : дисертація ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / О.Ю. Бочко ; МОН України, Луцький НТУ, НУВГП. –  Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 516 с.

2.    Середа, Д.Б. Формування структури і властивостей хромоалітованих покриттів конструкційних матеріалів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Д.Б. Середа ; МОН України, ДДТУ, Луцький НТУ. – Кам’янське, 2018. – 186 с.

  Протягом ІІІ кварталу 2018 року дисертації у бібліотеку  не надходили.

Протягом II кварталу 2018 року дисертації у бібліотеку не надходили.

1.    Савченко, О.В. Моделі і методи оптимізації деформівних дисипативних конструкцій з композиційних матеріалів при динамічних навантаженнях [Текст] : дисертація ... д-ра техн. наук  спец. 01.02.04 / О.В. Савченко ; МОН України, Чернігівський НТУ, Луцький НТУ. – Чернігів ; Луцьк, 2018. – 430 с.

Впродовж IV кварталу 2017 року дисертації у бібліотеку не надходили.

1.    Дахнюк, О.П. Технологічне забезпечення зносостійості робочих поверхонь спряжених деталей машини на операціях механічного оброблення  [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук. : спец. 05.02.08 / О.П. Дахнюк ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 194 с.
2.    Ештеіві, А.М. Технологічне забезпечення якості та точності шліфування кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / А.М. Ештеіві ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 206 с.

1.    Букетова, Н.М. Розробка фулереновмісних епоксикомпозитів з мікродисперсними наповнювачами для захистних покриттів з підвищеними експлуатаційними характеристиками [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Н.М. Букетова ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2017. – 187 с.
2.    Набережна, О.А. Розробка та дослідження властивостей самоармованих органопластиків на основі термостійких ароматичних поліамідів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.А. Набережна ; МОН України, ДДТУ, Луцький НТУ. – Кам‘янське, 2017. – 193 с.
3.    Присяжна, К.О. Екологічно безпечні мастильні матеріали за технологіями рециклінгу полімерних відходів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / К.О. Присяжна ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 168 с.
4.    Сокол, Г.М. Розробка технології одержання органомінеральних сорбційних матеріалів на основі сапоніту [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Г.М. Сокол ; Хмельницький НУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 150 с