1. Економічний форум : науковий журнал. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ.
2. Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. З.В. Герасимчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Надстир’я. – (Серія «Облік і фінанси»)
3. Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. З.В. Герасимчук ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ. – (Серія «Економічна теорія та економічна історія»).
4. Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. З.В. Герасимчук ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ. – (Серія «Економіка та менеджмент»).
5. Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. З.В. Герасимчук ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк : Надстир’я. – (Серія «Регіональна економіка»).
6. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : науковий журнал / відп. ред. В.Д. Рудь ; МОН України. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ.
7. Логістика: теорія та практика : науковий журнал / головний ред. З.В. Герасимчук – Луцьк: Луцький НТУ.
8. Наукові нотатки : міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство») / відп. ред. В.Д. Рудь. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ.
9. Прогресивні технології та прилади : збірник наукових праць / ред. кол. В.В. Божидарнік та ін. ; МОН України. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ.
10. Сільськогосподарські машини : збірник наукових статей / відп. ред. Г.А. Хайліс ; МОН України. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ.
11. Студентський науковий вісник : науковий збірник / відп. ред. З.В. Герасимчук ; МОН України. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ. – (Серія «Технічні науки»).
12. Студентський науковий вісник : науковий збірник / відп. ред. З.В. Герасимчук ; МОН України. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ. – (Серія «Економічні та гуманітарні науки»).
13. Студентський науковий вісник : науковий збірник / відп. ред. З.В. Герасимчук ; МОН України. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ. – (Серія «Природничі та технічні науки»).
14. Технологічні комплекси : науковий журнал / відп. ред. Б.О. Пальчевський ; МОН України. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ.
15. Товарознавчий вісник : збірник наукових праць / відп. ред. Л. І. Байдакова ; МОН України. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ.