1.    Економічний форум : науковий журнал / Луцький національний технічний університет ; голов. ред. Шубалий О.М. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ. – ISSN 2308-8559.

2.    Економічні науки. Серія: Регіональна  економіка : збірник наукових праць / МОН України, Луцький національний технічний університет ; відп. ред. Кривов’язюк І.В. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ. – ISSN 2707-6296 (Print), 2707-630X (Online).

3.   Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : науковий журнал / МОН України, Луцький національний технічний університет ; відп. ред. В.Д. Рудь. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ .

4.    Наукові нотатки : міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки») / МОН України, Луцький національний технічний університет ; відп. ред. В.Д. Рудь. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ. – ISSN 24-25-39-66.

5.    Перспективні технології та прилади : збірник наукових праць / МОН України, Луцький національний технічний університет ; голов. ред. І.В. Марчук. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ. – ISSN 2313-5352.

6.   Сільськогосподарські машини : наук. журн. / МОН України, Луцький національний технічний університет ; голов. ред. Ігор Дударєв. – Луцьк. – ISSN 2307-1691.  
7.    Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті = Advances in Mechanical Engineering and Transport : науковий журнал / МОН України, Луцький національний технічний університет ; голов. ред. С. І. Пустюльга. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ.  – ISSN 2313-5425.

8.     Сучасні технологіїї та методи розрахунків у будівництві : зб. наук. пр. / МОН України, ХНТУ ; голов. ред. В.І. Шваб'юк. – Луцьк. – (Викладачі ЛНТУ).

9.  Товарознавчий вісник : збірник наукових праць / Луцький національний технічний університет ; голов. ред. Пахолюк О.В. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ. – ISSN 2310-5283.