1.    Абрамов, С.О. Підвищення експлуатаційних характеристик  і властивостей колекторних вузлів на основі покращення технології виготовлення ламелей : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08  / С.О. Абрамов; МОН України, Луцький НТУ. –  Луцьк, 2019. – 24 с. – (Викладачі Луцького НТУ).
2.    Бадір, К.К. Покращення експлуатаційних характеристик підшипників кочення шляхом використання технології фінішної магнітно-турбулентної очистки [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / К.К. Бадір ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2019. – 24 с. – (Викладачі Луцького НТУ).
3.    Кошелюк, В.А. Розрахунок композитних тіл із тріщинами за сумісної дії механічних та теплових навантажень [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / В.А. Кошелюк ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 20 с. – (Викладачі Луцького НТУ).
4.    Чорнописький, Д.Г. Аналітичні методи розрахунку елементів конструкцій з концентраторами напружень неканонічної форми [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец 01.02.04 / Д.Г. Чорнописький ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2019. – 44 с.

1. Ліба, Н.С. Організаційно-економічний механізм регіональної промислової політики [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 80.00.05 . / Н.С. Ліба ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 40 с. – (Викладачі ЛНТУ).

  Протягом ІІ кварталу 2019 року авторефератів дисертацйї у бібліотеку  не надходили.

1.    Бочко, О.Ю. Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / О.Ю. Бочко ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 37 с.
2.    Лемішка, І.А. Оптимізація параметрів мікроструктури і властивостей композиційних матеріалів на основі титанових сплавів для адитивних технологій : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.А. Лемішка ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 20 с.
3.    Мікуліч, О.А. Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь до динамічних задач  неоднорідних та структурно-неоднорідних середовищ у континуумі Коссера [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. : 01.02.04 / О.А. Мікуліч ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 40 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1.    Атаманенко, Ю.Ю. Геоінформаційна технологія реєстрації та картографування дорожньо-транспортних пригод з використанням безпілотних літальних апаратів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Ю.Ю. Атаманенко ; МОН України, КНЕУ. – К., 2018. – 24 с.
2.    Бочко, О.Ю. Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05. / О.Ю. Бочко ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 37 с.
3.    Горковчук, Д.В. Уніфіковані моделі баз геопросторових даних  геоінформаційної системи містобудівного кадастру [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Д.В. Горковчук ; МОН України, КНЕУ. – К., 2018. – 22 с.

  Протягом ІІІ кварталу 2018 року авторефератів дисертацйї у бібліотеку  не надходили.

1.    Марчук, О.І. Формування і розвиток інноваційних кластерних структур регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.І. Марчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 20 с.
2.    Петровська, С.А. Урахування екологічної складової при оцінюванні інвестиційної привабливості регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / С.А. Петровська ; МОН України, Сумський ДУ. – Суми, 2014. – 20 с.
3.    Шеремета, А.Д. Інвестиційне моделювання реконструкції районів застарілого житлового фонду [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / А.Д. Шеремета ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2013. – 20 с.