1.    Гончерюк, О.М. Методичні основи застосування даних наземного цифрового фотограмметричного знімання для моніторингу пам‘яток архітектури : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / О.М. Гончерюк ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2019. – 20 с.
2.    Матрунчик, Д.М. Розробка захисних епоксикомпозитних покриттів з керованими властивостями для лопаток вхідного направляючого апарату авіадвигунів [Текст] : атореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Д.М. Матрунчик ; МОН України, Луцький НТУ – Луцьк, 2020. – 24 с.
3.    Панкеєва, А.М. Принципи і методи делімітації територій зони впливу агломерації (на прикладі Харківського регіону) [Текст] : атореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / А.М. Панкеєва ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2019. – 21 с.

  Протягом ІІ кварталу 2020 року авторефератів дисертацйї у бібліотеку  не надходили.

1.    Бакун, К.С. Методи визначення функцiонально-територіального ресурсу міської забудови [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук / К.С. Бакун ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2019. – 24 с.
2.    Беспалько, Р.І. Методологія моніторингу земель прикордонних територій (на прикладі карпатського єврорегіону) [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 / Р.І. Беспалько ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2020. – 43 с.
3.    Гуцул, Т.В. Геоінформаційна мультиагентна оптимація планування розвитку дорожньо-транспортної мережі (на прикладі території Чернівецької області) [Текст] : автореферат дис. канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Т.В. Гуцул ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2020. – 19 с.
4.    Золотар, Л.В. Містобудівні принципи і методи розміщення та фукціонально-планувальної організації території первинних пунктів збору твердих побутових відходів в зонах багатоквартирної забудови [Текст] : автореферат дис. ...  канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / Л.В. Золотар ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2020. – 100 с.
5.    Михайлик, О.О. Методи та моделі містобудівного освоєння прибережних територій малих річок [Текст] : автореферат  дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / О.О. Михайлик ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2020. – 23 с.

1.    Абрамов, С.О. Підвищення експлуатаційних характеристик  і властивостей колекторних вузлів на основі покращення технології виготовлення ламелей : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08  / С.О. Абрамов; МОН України, Луцький НТУ. –  Луцьк, 2019. – 24 с. – (Викладачі Луцького НТУ).
2.    Бадір, К.К. Покращення експлуатаційних характеристик підшипників кочення шляхом використання технології фінішної магнітно-турбулентної очистки [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / К.К. Бадір ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2019. – 24 с. – (Викладачі Луцького НТУ).
3.    Кошелюк, В.А. Розрахунок композитних тіл із тріщинами за сумісної дії механічних та теплових навантажень [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / В.А. Кошелюк ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 20 с. – (Викладачі Луцького НТУ).
4.    Чорнописький, Д.Г. Аналітичні методи розрахунку елементів конструкцій з концентраторами напружень неканонічної форми [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец 01.02.04 / Д.Г. Чорнописький ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2019. – 44 с.

1. Ліба, Н.С. Організаційно-економічний механізм регіональної промислової політики [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 80.00.05 . / Н.С. Ліба ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 40 с. – (Викладачі ЛНТУ).

  Протягом ІІ кварталу 2019 року авторефератів дисертацйї у бібліотеку  не надходили.

1.    Бочко, О.Ю. Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / О.Ю. Бочко ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 37 с.
2.    Лемішка, І.А. Оптимізація параметрів мікроструктури і властивостей композиційних матеріалів на основі титанових сплавів для адитивних технологій : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.А. Лемішка ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 20 с.
3.    Мікуліч, О.А. Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь до динамічних задач  неоднорідних та структурно-неоднорідних середовищ у континуумі Коссера [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. : 01.02.04 / О.А. Мікуліч ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 40 с. – (Викладачі ЛНТУ).