II квартал 2023

  1. Татарченко, Г.О. Містобудівні та хіміко-технологічні основи методології нормалізації повітряного простору примагістральних територій крупних міст [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук спец. : 05.23.20 / Г.О. Татарченко ; МОН України, ЛНТУ. – Київ, 2023. – 42 с.

Протягом I кварталу 2023 року автореферати дисертацій у бібліотеку не надходили.

   Протягом 2022 року автореферати дисертацій у бібліотеку не надходили.

Протягом IV кварталу 2021 року автореферати дисертацій у бібліотеку не надходили.

III квартал 2021

  1. Дейнека, О.Ю. Розрахунок пластичних елементів конструкцій з криволінійними ребрами жорсткості за наявності міжфазних розрізів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О.Ю. Дейнека ; МОН України, РДГУ, НУВП. – Луцьк, 2021. – 22 с.
  2. Дзюбинська, О.В. Механізм використання ресурсного потенціалу побутових відходів регіону на засадах кругової економіки [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 08.00.05 / О.В. Дзюбинська. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 20 с. – (Викладачі ЛНТУ).
  3. Коваль-Цепова, А.В. Принципи дизайну інтер’єрів закладів соціального захисту дітей [Текст] : автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства. наук : спец. 17.00.07 / А.В. Коваль-Цепова ; МОН України, НУ ’Львівська політехніка. – Львів, 2021. – 20 с.
  4. Люшук, О.М. Розробка полімерматричних мультинаповнених композиційних матеріалів фрикційнного призначення з комплексом керованих властивостей [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.М. Люшук ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк, 2021. – 24 с.
  5. Рибалка, І.О. Омела біла (VISCUV ALBUV L.) біоценозах м. Харків : екологічна ніша, шкодочинність, динаміка популяції [Текст] : автореферат дис. ... канд. біолог. наук. : спец. 03.00.16 / І.О. Рибалка; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2021. – 24 с.
  6. Топал, С.С. Принципи і методи гуманізації житлового середовища історичних міст причорномор’я України на прикладі міста Одеса [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / С.С. Топал ; МОН України, КНУБА. – К, 2021. – 21 с.
  7. Чугай, Н.М. Трансформація як засіб формування середовища для розвитку дітей [Текст] : автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства спец. 17.00.07 / Н.М. Чугай ; МОН України, НУ «Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 19 с.

1.    Дейнека, О.Ю. Розрахунок пластинчастих елементів конструкцій з криволінійними ребрами жорсткості за наявності міжфазних розрізів : автореферат дис. ...канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О.Ю. Дейнека ; МОН України ; ЛНТУ. – Луцьк, 2021. – 22 с.
2.    Дзюбинська, О.В. Механізм використання ресурсного потенціалу побутових відходів регіону на засадах кругової економіки  [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 08.00.05 / О.В. Дзюбинська. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 20 с. – (Викладачі ЛНТУ).
3.    Ковальчук, С.Б. Механіка деформування композитних брусів з криволіінійною плоскою віссю [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С.Б. Ковальчук ; МОН України, Полт. ДАА. – Полтава, 2021, 2021. – 43 с.

1.    Бакун, К.С. Методи визначення функцiонально-територіального ресурсу міської забудови [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук / К.С. Бакун ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2019. – 24 с.
2.    Беспалько, Р.І. Методологія моніторингу земель прикордонних територій (на прикладі карпатського єврорегіону) [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 / Р.І. Беспалько ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2020. – 43 с.
3.    Гуцул, Т.В. Геоінформаційна мультиагентна оптимація планування розвитку дорожньо-транспортної мережі (на прикладі території Чернівецької області) [Текст] : автореферат дис. канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Т.В. Гуцул ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2020. – 19 с.
4.    Золотар, Л.В. Містобудівні принципи і методи розміщення та фукціонально-планувальної організації території первинних пунктів збору твердих побутових відходів в зонах багатоквартирної забудови [Текст] : автореферат дис. ...  канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / Л.В. Золотар ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2020. – 100 с.
5.    Михайлик, О.О. Методи та моделі містобудівного освоєння прибережних територій малих річок [Текст] : автореферат  дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / О.О. Михайлик ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2020. – 23 с.