1. Ліба, Н.С. Організаційно-економічний механізм регіональної промислової політики [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 80.00.05 . / Н.С. Ліба ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 40 с. – (Викладачі ЛНТУ).

  Протягом ІІ кварталу 2019 року авторефератів дисертацйї у бібліотеку  не надходили.

1.    Бочко, О.Ю. Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / О.Ю. Бочко ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 37 с.
2.    Лемішка, І.А. Оптимізація параметрів мікроструктури і властивостей композиційних матеріалів на основі титанових сплавів для адитивних технологій : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.А. Лемішка ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 20 с.
3.    Мікуліч, О.А. Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь до динамічних задач  неоднорідних та структурно-неоднорідних середовищ у континуумі Коссера [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. : 01.02.04 / О.А. Мікуліч ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 40 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1.    Атаманенко, Ю.Ю. Геоінформаційна технологія реєстрації та картографування дорожньо-транспортних пригод з використанням безпілотних літальних апаратів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Ю.Ю. Атаманенко ; МОН України, КНЕУ. – К., 2018. – 24 с.
2.    Бочко, О.Ю. Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05. / О.Ю. Бочко ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 37 с.
3.    Горковчук, Д.В. Уніфіковані моделі баз геопросторових даних  геоінформаційної системи містобудівного кадастру [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Д.В. Горковчук ; МОН України, КНЕУ. – К., 2018. – 22 с.

  Протягом ІІІ кварталу 2018 року авторефератів дисертацйї у бібліотеку  не надходили.

1.    Марчук, О.І. Формування і розвиток інноваційних кластерних структур регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.І. Марчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 20 с.
2.    Петровська, С.А. Урахування екологічної складової при оцінюванні інвестиційної привабливості регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / С.А. Петровська ; МОН України, Сумський ДУ. – Суми, 2014. – 20 с.
3.    Шеремета, А.Д. Інвестиційне моделювання реконструкції районів застарілого житлового фонду [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / А.Д. Шеремета ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2013. – 20 с.

1.    Вещипан, О.О. Організація розпізнавання негативних тенденцій в економічному розвитку регіонів України [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.О. Вещипан ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку. – Харків, 2016. – 20 с.
2.    Іванова, Н.В. Методологічні засади забезпечення модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 / Н.В. Іванова ; МОН України, ЧНТУ. – Чернігів, 2016. – 40 с.
3.    Князєва, Т.Т. Теоретико-методологічні засади формування інституціональних передумов міжнародної екологічної політики України [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 / Т.Т. Князєва ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – 36 с.