SCOPUS є найбільшою у світі універсальною реферативною базою даних з можливостями відстеження наукової цитованості публікацій, яка індексує 50 млн. записів з 21 тис. назв наукових видань 5 тис. видавців. Розробником та власником SCOPUS є видавнича корпорація Elsevier. 

Інструкція Scopus українською мовою
Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus
Наукова періодика України у SciVerse Scopus