1. Гошко, З.О. Дослідження технологічного процесу збирання плодів тросовим струшувачем віброударної дії [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / З.О. Гошко. — Луцьк : ЛІІ, 1995. — 20 с.: іл.