1. Романовський, О.Л. Дослідження технологічного процесу роботи та обгрунтування параметрів багатоярусного робочого органу безтраншейного дреноукладача [Текст]: автореферат дис. ...канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / О. Л. Романовський; ЛІІ. — Рівне : УІІВГ, 1996. — 16 с.: іл.

2. Синій, С.В. Розробка і дослідження технологічного процесу збирання гички цукрових буряків механізмом стрічкового типу [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук / С. В. Синій. — Луцьк : ЛІІ, 1996. — 20 с.: іл.

3. Собчук, Л.Н. Формування раціональних рівнів запасів заготовок у нагромаджувачах гнучких технологічних систем [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / Л. Н. Собчук; МОН України, ЛІІ. — Луцьк, 1996. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛІІ).

4. Сорочак, О.З. Підвищення ефективності та точності вібраційно-абразивної доводки керамічних деталей [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / О. З. Сорочак; МОН України, ЛІІ. — Рівне : РДТУ, 1996. — 22 с.: іл.

5. Ткачук, Ю.Я. Розробка методу віброформування заготовок з металевих порошків [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / Ю. Я. Ткачук; МОН України, ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1996. — 26 с.: іл.