1. Гевко, І.Б. Розробка і дослідження низькочастотних пристроїв для виконання технологічних процесів гнучкими гвинтовими конвейерами [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / І. Б. Гевко; ЛІІ. — Тернопіль : ТДТУ, 1997. — 19 с.: іл.

2. Горбовий, А.Ю. Дослідження технологічного процесу і обгрунтування параметрів пристроїв для перевертання стебел льону [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / А. Ю. Горбовий; ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 19 с.: іл.

3. Забродський, П.М. Обгрунтування процесу роботи і параметрів дискових робочих органів грунтообробних знарядь [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / П. М. Забродський; ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 20 с.: іл.

4. Котков, В.І. Обгрунтування процесу роботи та параметрів робочого органу для обробітку грунту в міжряддях хмільників [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / В. І. Котков; МОН України, ЛДТУ. — Житомир : РВЦ ДААУ, 1997. — 16 с.: іл.

5. Налобіна, О.О. Дослідження технологічного процесу і обгрунтування параметрів затискного транспортера льонокомбайна [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / О. О. Налобіна; ЛІІ. — Луцьк, 1997. — 18 с.: іл. — (Викладачі ЛІІ).

6. Пахолюк, О.А. Розробка і дослідження технологічного процесу та пристрою для підбирання і потовщення стрічки льонотрести [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / О А Пахолюк; ЛІІ. — Луцьк, 1997. — 17 с.: іл.

7. Ткаченко, І.Г. Обгрунтування параметрів технологічного процесу аксіально-роторної молотильно-сеперуючої системи з тангенціальним заходом маси [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / І. Г. Ткаченко; ЛІІ. — Тернопіль : ТДТУ, 1997. — 17 с.: іл.

8. Тулашвілі, Ю.Й. Дослідження граничної пластичності пористих матеріалів з метою вдосконалення технологій їх обробки тиском [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01, 05.03.05 / Ю. Й. Тулашвілі; МОН України, ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 23 с.: іл. — (Викладачі ЛІІ).

9. Тхорук, Є.І. Вдосконалення технологічного процесу прочищання труб великого діаметру гідромеханічним робочим органом [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Є. І. Тхорук; ЛІІ. — Луцьк : ЛІІ, 1997. — 18 с.: іл.