1. Ковтун, І.І. Діагностика міцності нероз'ємних елементів конструкцій методом акустичної емісії [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.02 / І. І. Ковтун; МОУ ТУП. — 1998. — 17 с.: іл.

2. Поліщук, В.А. Розробка і обгрунтування параметрів пружно-захисних механізмів бітерів копачів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / В. А. Поліщук; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1998. — 17 с.: іл.

3. Талах, Л.О. Дослідження роботи та обгрунтування параметрів обчісувальних апаратів льонозбиральних машин [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Л. О. Талах; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1998. — 18 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

4. Ужегова, О.А. Дослідження роботи та обгрунтування параметрів бральних апаратів льонозбиральних машин [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / О. А. Ужегова; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1998. — 18 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

5. Хом’як, Й.В. Малоциклова довговічність конструкційних матеріалів в рідких консервантах кормів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Й. В. Хом’як; МОН України, ЛДТУ. — Львів : НВФ Українські технології, 1998. — 16 с.: іл.

6. Юхимчук, С.Ф. Обгрунтування параметрів і дослідження роботи льонобральних апаратів з поперечними рівчаками [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / С. Ф. Юхимчук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1998. — 18 с.: іл.