1. Вітровий, А.О. Обгрунтування параметрів технологічного процесу роботи модульного гвинтового агрегату [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / А. О. Вітровий; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — 19 с.: іл.

2. Гусачук, Д.А. Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Д. А. Гусачук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1999. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

3. Капаціла, Ю.Б. Розробка і дослідження технологічних процесів багатофункціональних агрегатів для кормовиробництва [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Ю. Б. Капаціла; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — 17 с.: іл.

4. Кулій, Т.В. Спінові флюктуації в невпорядкованих феромагнетиках [Текст]: автореферат дис. ... канд. фіз.-математ. наук : спец. 01.04.02 / Т. В. Кулій; ЛДУ ім.І.Франка. — Л. : ЛДУ ім. І.Франка, 1999. — 19 с.: іл.

5. Маткова, А.В. Аналітичні та експериментальні методи визначення пружних сталих композитних матеріалів та їх складових [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / А. В. Маткова; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : Media, 1999. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

6. Петрикович, Ю.Я. Обгрунтування параметрів технологічного процесу сеперації коренеплодів цукрових буряків очисною пальчиковою гіркою [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Ю. Я. Петрикович; ЛДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 1999. — 19 с.: іл.

7. Пік, А.І. Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / А. І. Пік; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1999. — 20 с.: іл.

8. Подоляк, В.М. Вдосконалення процесу сушіння вороху льону в нерухомому товстому шарі [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / В. М. Подоляк; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1999. — 16 с.: іл.

9. Серілко, Л.С. Вдосконалення технологічного процесу осушення сільськогосподарських угідь за допомогою об'ємних дренажних фільтрів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Л. С. Серілко; ЛДТУ. — Луцьк, 1999. — 18 с.: іл.

10. Степанюк, О.М. Обгрунтування технологічного процесу та параметрів пневматичного апарата точного висіву насіння зернових колосових культур [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / О. М. Степанюк; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1999. — 19 с.: іл.

11. Терлецький, Т.В. Дослідження технологічного процесу обчісування стебел льону з одночасним видаленням намоток [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Т. В. Терлецький; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1999. — 18 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

12. Федік, Л.Ю. Вдосконалення технологічного процесу сушіння рулонів льонотрести [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Л. Ю. Федік; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1999. — 15 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

13. Шостак, А.В. Аналітична та експериментальна оцінка впливу складу структури і рельєфу поверхонь тертя на функціональні особливості зносостійких CR-чавунів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / А.В. Шостак; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 1999. — 21 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).