1. Бончик, В.С. Розробка та обгрунтування параметрів ротаційного картоплекопача [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / В. С. Бончик; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 20 с.: іл.

2. Букетов, А.В. Розробка полімеркомпозиційних захисних покриттів із самоорганізуючою структурою [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / А. В. Букетов; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 20 с.: іл.

3. Гандзюк, М.О. Розробка конструкції та обгрунтування параметрів доочисника коренеплодів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / М. О. Гандзюк; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

4. Герасимчук, О.О. Вдосконалення барабанного очисника головок коренеплодів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / О. О. Герасимчук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

5. Дорошук, О.В. Багатоканальні активні фільтри з зворотними зв'язками для систем керування та контролю [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / О. В. Дорошук; ОДПУ. — Одеса : ТЕС, 2001. — 19 с.: іл.

6. Кірчук, Р.В. Розробка сепаратора вороху льону [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Р. В. Кірчук; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 20 с.: іл.

7. Крисак, Ф.М. Розробка вібраційної мийної машини для картоплі [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / Ф. М. Крисак; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

8. Миронюк, О.С. Удосконалення плодознімального засобу [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / О. С. Миронюк; ЛДТУ. — Львів : Манускрипт, 2001. — 20 с.: іл.

9. Надточій, О.В. Діагностування циліндро-поршневої групи дизеля зернозбирального комбайна за віброакустичними параметрами [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / О. В. Надточій; НАУ. — К., 2001. — 20 с.: іл.

10. Повстяной, О.Ю. Удосконалення технології виготовлення пористих проникливих матеріалів з використанням відходів промислового виробництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / О. Ю. Повстяной; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

11. Рудий, С.М. Вдосконалення пристроїв льонорозстилочних машин [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / С. М. Рудий; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 20 с.: іл.

12. Стрельцов, О.В. Активні RC-фільтри високого порядку зі зворотними зв'язками для систем керування та контролю [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 / О. В. Стрельцов; ОДПУ. — Одеса : ПВКФ Хоббіт, 2001. — 20 с.: іл.

13. Цикалюк, Ю.О. Вдосконалення підбирачів стебел льону [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 ’Сільськогосподарські машини’ / Ю. О. Цикалюк; ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2001. — 19 с.: іл.

14. Чорна, Г.О. Формування зносостійких металокарбітних покрить з використанням екзотермічних сумішей [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Г. О. Чорна; МОН України, ЛДТУ. — Вінниця : КІВЦ ВДТУ, 2001. — 20 с.: іл.