1. Басістий, П.В. Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у сплавах на основі нікеля і заліза [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / П. В.Басістий; МОН України, ЛДТУ. — Тернопіль : РВВ ТДПУ, 2003. — 16 с.: іл.

2. Дубинка, О.М. Удосконалення методу скінченних елементів для задач холодного ущільнення порошкових матеріалів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. М. Дубинка; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 20 с.: іл.

3. Комбель, С.М. Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С. М. Комбель; МОН України, ЛДТУ. — Рівне : РВВ РДГУ, 2003. — 18 с.: іл.

4. Парфентьєва, І.О. Морфологія та особливості природи Е-фази в процесі формування гетерогенної структури зносостійких високомідистих чавунів з кулястим графітом [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / І. О. Парфентьєва; МОН України, ЛДТУ. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).