1. Бардаш, С.В. Методологія і організація системи економічного превентивного контролю в Україні [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / С. В. Бардаш. — Київ, 2011. — 36 с.: іл.

2. Білоус, М.В. Розроблення методики спостережень за переміщеннями тунелів метрополітену на стадії будівництва [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.20 / М. В. Білоус; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2011. — 16 с.: іл.

3. Василик, Н.М. Механізм стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / Н. М. Василик; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 20 с.: іл.

4. Витрищук, К.О. Регіональна політика розвитку житлово-комунального господарства [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / К. О. Витрищук; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 19 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

5. Гальчук, Т.Н. Вдосконалення технологї виготовлення матеріалів триботехнічного призначення із відходів машинобудівного виробництва [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Т. Н. Гальчук; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

6. Голодюк, Г.І. Товарознавча оцінка фарбувальних композицій і лакофарбових покриттів на основі алкідних смол для деревини [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.15 / Г. І. Голодюк; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 21 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

7. Горобець, О.В. Еколого-економічні аспекти поводження з твердими побутовими відходами особистих селянських господарств [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О. В. Горобець. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 21 с.: іл.

8. Давиденко, В.А. Моніторинг ефективності енерговикористання в системах комунального водопостачання підприємств водопровідно-каналізаційного господарства [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.01 / В. А. Давиденко; НТУУ ’КПІ’. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 20 с.: іл.

9. Дем’яненко, Р.А. Методика і технологія геодезичного забезпечення геометричних параметрів ліфтових комплексів висотних споруд [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Р. А. Дем’яненко; КНУ будівництва і архітектури. — К.; Харків, 2011. — 16 с.: іл.

10. Драченко, О.В. Формування системи маркетингу міста [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О. В. Драченко; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 19 с.: іл.

11. Жиляєва, Н.М. Ефективне забезпечення конкурентоспроможності регіонів та її експортної складової [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Н. М. Жиляєва. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 21 с.: іл.

12. Забедюк, М.С. Формування та реалізація стратегії ендогенно орієнтованого розвитку регіону [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / М. С. Забедюк. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 18 с.: іл.

13. Карпов, О.Н. Використання можливостей міжнародних поліцейських організацій у розшуку злочинців [Текст]: автореферат дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / О.Н. Карпов; НАВС. — К, 2011. — 18 с.: іл.

14. Катушков, В.О. Методи і моделі дистанційних вимірювань у будівництві [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / В. О. Катушков; НДІГК. — Київ, 2011. — 31 с.: іл.

15. Кондратюк, О.В. Геоінформаційне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України [Текст]: авторефератдис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / О. В. Кондратюк; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2011. — 17 с.: іл.

16. Малашевський, М.А. Врахування рельєфу при визначенні площ фізичної поверхні місцевості [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / М. А. Малашевський; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2011. — 16 с.: іл.

17. Мельничук, М.Д. Вплив структуроформуючих чинників на електрофізичні властивості термоелектронних матералів: залізо, константан, хромель, мідь [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / М. Д. Мельничук; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 19 с.: іл.

18. Милько, І.П. Формування та регулювання міжгалузевих звязків у рекреаційному комплексі регіону [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І. П. Милько; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 20 с.: іл.

19. Обущак, Т.А. Управління фінансовим станом торговельного підприємства [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Т. А. Обущак. — К., 2011. — 16 с.: іл.

20. Озимок, Г.В. Формування асортименту і якості тканин для опорядження підприємств ресторанного господарства [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 05.18.15 / Г. В. Озимок. — Київ., 2011. — 16 с.: іл.

21. Орлова, В.М. Розвиток залізничного транспорту України в умовах євроїнтеграції [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 / В. М. Орлова. — Х., 2011. — 19 с.: іл.

22. Орловська, О.В. Підготовка майбутнього вчителя до виховання толерантності в учнів старшої школи США [Текст]: автореферат дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / О. В. Орловська. — Х., 2011. — 21 с.: іл.

23. Пиріг, С.О. Регіональний вимір розвитку інформаційної економіки [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / С О Пиріг; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 21 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

24. Повх, Г.П. Інфраструктурне забеспечення транскордонного співробітництва регіонів [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 05.00.05 / Г. П. Повх; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

25. Рибкіна, С.П. Розробка технології одержання поліолефінових композицій прискореного розкладу [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.06 / С. П. Рибкіна. — К., 2011. — 16 с.: іл.

26. Руденко, Г.Р. Оцінка ефективності логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах [Текст]: автореферат дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 / Г. Р. Руденко. — Х, 2011. — 19 с.: іл.

27. Рябоконь, С.А. Пружно-пластичне деформування пластичних елементів конструкцій з отворами [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С. А. Рябоконь; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ).

28. Сай, В.А. Удосконалення технології збирання і первинної переробки стеблової частини льону олійного [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.01 / В. А.Сай; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 23 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

29. Салівончик, О.М. Формування та розвиток соціальної інфраструктури регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О. М. Салівончик. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 21 с.: іл.

30. Самойленко, О.М. Геодезичні методи визначення геометричних параметрів динамічних об'єктів [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / О. М. Самойленко; НДІГК. — Київ, 2011. — 31 с.: іл.

31. Сворак, С.Т. Генеза та трансформація органів державної влади Київської Русі [Текст]: автореферат дис. ... канд. юрид. наук : спец. 05.18.15 / С. Т. Сворак. — Київ, 2011. — 19 с.: іл.

32. Семенченко, А.В. Розвиток системи нормування праці фахівців в промисловості [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.07 / А. В. Семенченко. — Х, 2011. — 20 с.: іл.

33. Сєногонова, Л.І. Формування споживчих властивостей цукерок для спортсменів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.15 / Л. І. Сєногонова. — Київ, 2011. — 22 с.: іл.

34. Сініціна, О.В. Управління розвитком виставкової діяльності в регіонах [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О. В.Сініціна. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 21 с.: іл.

35. Солодов, В.В. Територіальна організація приморського екополісу (на прикладі Севастопольського регіону) [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.20 / В. В. Солодов; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2011. — 18 с.: іл.

36. Сурай, А.С. Формування та функціювання ринку житлової нерухомості: регіональний аспект [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 05.00.05 / А С Сурай; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

37. Ткач, О.В. Конкурентоспроможність регіону в глобальних умовах взаємовпливів просторово-економічних систем [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 08.00.05 / О. В. Ткач; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 40 с.: іл.

38. Ушак, Т.І. Коливання та стійкість пружних систем з дискретно-неперервним розподілом параметрів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Т. І. Ушак; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 20 с.: іл.

39. Фещук, Ю.П. Розрахунок за граничною рівновагою оболочкових конструкцій зі взаємодіючими гострокінцевими дефектами [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.20.01 / Ю. П. Фещук; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 20 с.: іл.

40. Хоменко, М.А. Оптимізація процесів керування реверсивним перетворювачем із застосуванням вбудованого нейроконтролера [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.12 / М. А. Хоменко. — К., 2011. — 19 с.: іл.

41. Чегринюк, Л.Т. Особливості клінічного перебігу та лікування генералізованого пародонтиту при псоріазі [Текст] : автореферат дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.22 / Л. Т. Чегринюк. — К., 2011. — 16 с.: іл.

42. Чужкова, О.Ю. Удосконалення територіальної організації роздрібної торговельної мережі регіонів України [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О. Ю. Чужкова; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

43. Шабардіна, Ю.В. Рекреаційний потенціал як складова продуктивних сил регіонального економічного простору [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Ю. В. Шабардіна. — Чернігів, 2011. — 16 с.: іл.

44. Шпаківський, В.С. Інтегральні теореми для моногенних функцій в тривимірній гармонічній алгебр— і [Текст]: автореферат дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 / В. С. Шпаківський. — Київ, 2011. — 19 с.: іл.