1. Адаменко, О.В. Методи розвитку точності геодезичних робіт при зведенні мостів шляхом моделювання напружено-деформованого стану [Текст]: автореферат дис. ...доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / О В Адаменко; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2012. — 19 с.: іл.

2. Бережная, О.Р. Селективное карбидообразование при силицировании углерод-углеродных композиционных материалов металлургического назначения [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / О. Р. Бережная; Запорожская государственная инженерная академия. — Запорожье-2012, 2012. — 19 с.: іл.

3. Габрель, М.М. Підвищення ефективності містобудівних рішень в організації приміських територій [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.23.20 / М. М. Габрель; КНУ будівництва і архітектури. — К., 2012. — 19 с.: іл.

4. Гавура, В.О. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіону [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В. О. Гавура; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 21 с.: іл.

5. Гуда, О.В. Коливання та напружено-деформований стан композитних пластин середньої товщини з урахуванням контактних взаємодій [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. В. Гуда; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. — 22 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

6. Демидюк, С.М. Еколого-економічне регулювання підприємницької діяльності у лісовому господарстві [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / С.М. Демидюк; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 20 с.: іл.

7. Добрянський, І.М. Методи оцінки нагрівання, деформування і міцності конструктивних елементів при зосереджених опроміненнях [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук / І. М.Добрянський; ЛНТУ, фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 36 с.: іл.

8. Дорошенко, Ю.М. Закономірності формування та розвитку ринку житлової нерухомості в Україні [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / Ю. М. Дорошенко; КНУБА. — Київ, 2012. — 19 с.: іл.

9. Дубицький, О.С. Методика оцінки міцності та залишкової довговічності ресори за наявності тріщин [Текст]: автореферат дис. ... канд.техн. наук : спец. 01.02.04 ’Механіка деформівного твердого тіла’ / О. С. Дубицький; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

10. Живогляд, А.В. Розробка методів дистанційного моніторингу технологічних направляючих з використанням електронних технологій [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / А. В. Живогляд; КНУБА. — К., 2012. — 19 с.: іл.

11. Крадінова, Т.А. Залишкова міцність і довговічність пластичних матеріалів і елементів конструкцій за статичного навантаження [Текст]: автореферат дис. ... канд.техн.наук : спец. 01.02.04 ’Механіка деформівного твердого тіла’ / Т. А. Крадінова; МОН, молоді та спорту України, ЛНТУ, Фізико-мех. ін-т ім.Г.В. Карпека НАН України. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 20 с.: іл.

12. Кузь, О.Н. Пружно-пластичний розрахунок елементів конструкцій з концентраторами напружень при врахуванні зміцнення та розвантаження [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. Н. Кузь; МОН України, ЛНТУ. — Львів : Друк СПД, 2012. — 20 с.: іл.

13. Лук’янчук, Ю.А. Забезпечення якості та ефективності безцентрового шліфування тіл кочення роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва [Текст]: автореферат дис. ...канд. техн. наук: 05.02.08 ’Технологія машинобудування’ / Ю. А.Лук’янчук; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 21 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

14. Матвійчук, Л.Ю. Організаційно-економічний механізм використання та охорони туристичних ресурсів [Текст]: автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.06 / Л. Ю. Матвійчук; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 39 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

15. Нагірний, П.Ю. Інформаційно-методичне забезпечення оновлення генеральних планів сільських населених пунктів на засадах сталого розвитку [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.23.20 / П. Ю. Нагірний; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2012. — 19 с.: іл.

16. Попов, В.С. Забезпечення точності розташування співвісних отворів при розточуванні інструментами одностороннього різання [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 ’Технологія машинобудування’ / В. С. Попов. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 20 с.: іл.

17. Редько, О.І. Розробка епоксикомпозитів, наповнених мінеральними відходами промислового виробництва, з підвищеними експлуатаційними характеристиками [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / О. І. Редько; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 20 с.: іл.

18. Різник, Н.С. Регіональний менеджмент детінізації економіки [Текст]: автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / Н. С. Різник. — 2012. — 40 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

19. Рудь, Н.Т. Інфраструктурне забезпечення інноваційних процесів у регіонах [Текст]: автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / Н. Т. Рудь; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 36 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

20. Самчук, Л.М. Технологія самопоширюваного високотемпературного синтезу системи Ті-С-ШХ15 з використанням відходів металообробки [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Л. М. Самчук; ЛНТУ, фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 20 с.: іл.

21. Тарнопольський, Є.А. Методичні основи реконструкції міських планових геодезичних мереж для забезпечення кадастрових робіт [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / Є. А. Тарнопольський; КНУ будівництва і архітектури. — К., 2012. — 19 с.: іл.

22. Ткачук, Ю.М. Закономірності експлуатаційної деградації сталей лопаткового апарату парової турбіни ТЕС та спосіб підвищення його роботоздатності [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Ю.М. Ткачук; ЛНТУ, фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 19 с.: іл.

23. Хомич, А.В. Обгрунтування процесу обробки стрічки льону в технологіях отримання волокна [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 08.18.01 / А. В. Хомич; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 19 с.: іл.

24. Чалий, В.Д. Технологічне забезпечення якості робочих поверхонь кілець роликопідшипників на операціях безцентрового шліфування [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / В.Д. Чалий; ЛНТУ, фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 21 с.: іл.

25. Чирва, О.С. Системний підхід до дослідження деформацій металевих висотних споруд на стадії випробовувань, будівництва та експлуатації [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / О. С. Чирва; КНУ будівництва і архітектури. — К., 2012. — 19 с.: іл.

26. Шостак, А.В. Методи і моделі мікрофотограмметрії у прикладних наукових дослідженнях [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / А. В. Шостак; КНУ будівництва і архітектури. — К., 2012. — 19 с.: іл.

27. Шульц, Р.В. Теорія і практика використання наземного лазерного сканування в задачах інженерної геодезії [Текст]: автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / Р. В. Шульц; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2012. — 19 с.: іл.

28. Ярема, Р.Я. Оцінка міцності та довговічності зубчастих і черв'ячних передач з урахуванням коригування зачеплення [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Р. Я. Ярема; МОН України, ЛНТУ. — Львів : Друк СПД, 2012. — 17 с.: іл.