1. Барський, Ю.М. Фінансове забезпечення розвитку соціально орієнтованої економіки регіону [Текст]: автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / Ю. М. Барський. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 37 с.: іл.

2. Бірюк, С.П. Методичні основи реконструкції міських промислових територій [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 ’Містобудування та теритоіальне планування’ / С. П. Бірюк; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

3. Бортник, К.Я. Критерії руйнування та розрахунок залишкової міцності композитних пластичних елементів конструкцій із тріщинами [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / К. Я. Бортник; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 20 с.: іл.

4. Іваницький, Р.І. Вплив гідридоутворення на функціональні властивості реакторних сталей і сплавів на основі V, Nb, Co та РЗМ: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Р. І. Іваницький; МОН, молоді та спорту України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Фізико-механ. ін-т ім.Г.В.Карпенка НАН України. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 21 с.: іл.

5. Ковальчук, С.Б. Моделювання згину копмозитних брусів в умовах обмеженого деформування [Текст]: автореферат ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 ’Механіка деформівного твердого тіла’ / С. Б. Ковальчук; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 20 с.: іл.

6. Кондрашевська, О.Г. Механізм фінансового управління стійким функціюванням машинобудівного підприємства [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / О. Г. Кондрашевська; МОН, молоді та спорту України, ПВНЗ ’Європейський університет’. — Київ, 2013. — 19 с.: іл.

7. Кот, В.В. Розрахунок складених пластин з міжфазними розімкненими ребрами жорсткості за дії згинальних навантажень [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 ’Механіка деформівного твердого тіла’ / В. В. Кот; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 20 с.: іл.

8. Кубах, С.М. Методи підвищення ефективності використання координатної основи кадастрових робіт: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 ’Геодезія, фотограмметрія та картографія’ / С. М. Кубах; МОН України, КНУБА. — Київ, 2013. — 19 с.: іл.

9. Кузнецова, О.Ю. Розробка фулеренвмісних композитнихматеріалів на основі фенілону для деталей конструкційного призначення [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / О. Ю. Кузнецова; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 20 с.: іл.

10. Лазоренко-Гевель, Н.Ю. Геоінформаційний моніторинг природних комплексів України [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 / Н. Ю. Лазоренко-Гевель; Київський національний університет будівництва і архітектури. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

11. Ляшенко, Н.Є. Оцінювання ефективності управління нематеріальним компонентом вартості підприємства [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Н. Є. Ляшенко; МОН, молоді та спорту України, ПВНЗ ’Європейський університет’. — Київ, 2013. — 19 с.: іл.

12. Маліна, І.А. Методичні основи застосування технологій дистанційного зондування для моніторингу положення берегової лінії [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / І. А. Маліна; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

13. Медведський, Ю.В. Технологія і методика геодезичного забезпечення будівництва висотних споруд засобами GNSS - технологій [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Ю. В. Медведський; КНУБА. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

14. Мельник, Ю.А. Визначення структури та мікротопографії характеристичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Ю. А. Мельник; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

15. Музичук, К.П. Розрахунок пластичних елементів конструкцій з міжфазними дуговими розрізами, береги яких контрактують при згині [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 ’Механіка деформівного твердого тіла’ / К. П. Музичук; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 20 с.: іл.

16. Онищук, О.О. Розробка матеріалів триботехнічного призначення системи Ті-Fe-С, отриманих самопоширюючим високотемпературним синтезом [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / О. О. Онищук; Луцький НТУ. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

17. Плешкановська, А.М. Методологія комплексної реконструкції міста [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 ’Містобудування та теритоіальне планування’ / А. М. Плешкановська; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

18. Поліщук, В.Л. Формування та реалізація регіональної політики розвитку інвентивного туризму: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В. Л. Поліщук. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 20 с.: іл.

19. Приходько, О.С. Розрахунок граничної рівноваги елементів конструкцій з пружно-пластичними включеннями [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. С. Приходько; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

20. Ращенко, А.В. Екологічний маркетинг продукції рослинництва [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / А. В. Ращенко; Житомирський національний агроекологічний університет. — Житомир : РВЦ ДААУ, 2013. — 20 с.: іл.

21. Савка, Б.Р. Формування та розвиток логістичної інфраструктури регіонів України [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Б. Р. Савка. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 19 с.: іл.

22. Середа, О.В. Стратегічне управління сталим розвитком міст [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 05.00.05 / О. В. Середа; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 21 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

23. Сингаївська, О.І. Інформаційне забезпечення процесів управління розвитком містобудівних систем [Текст]: автореферат ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 ’Містобудування та територіальне планування’ / О. І. Сингаївська; КНУ будівництва і архітектури. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

24. Смолич, Д.В. Формування інноваційних кластерів прикордонних регіонів в умовах транскордонного співробітництва [Текст]: автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 ’Розвиток продуктивних сил...’ / Д. В. Смолич; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 21 с.: іл.

25. Тинчук, С.О. Деформування багатошарових плит на жорсткій основі та вплив дефектів на напружено-деформований стан[Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 ’Механіка деформівного твердого тіла’ / С. О. Тинчук; Луцький НТУ. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

26. Трегуб, М.В. Методичні та інформаційні підходи до формування метричної інформації в державному земельному кадастрі [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 / М. В. Трегуб; КНУБА. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

27. Фурс, Т.В. Удосконалення технологій вирощування монокристалів PL2 і дослідження їх властивості [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Т. В. Фурс; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 20 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

28. Черін, А.Г. Геопросторові моделі та сервіси побудови геопорталу [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / А. Г. Черін; Київський національний університет будівництва і архітектури. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

29. Шелковська, І.М. Моделі та методи геоінформаційного моніторингу земель прибережних територій водосховищ [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 ’Кадастр та моніторинг земель’ / І. М. Шелковська. — К. : Геопринт, 2013. — 20 с.: іл.

30. Шинкарук, Н.В. Розрахунок кусково-однорідних пластичних елементів конструкцій за контакту берегів криволінійних міжфазних розрізів [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук / Н. В. Шинкарук; Рівненський державний гуманітарний університет. — Рівне : РВВ РДГУ, 2013. — 20 с.: іл.

31. Широков, О.В. Встановлення закономірностей впливу розплавів міді та свинцю на фізико-механічні властивості нержавних сталей високої міцності [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / О. В. Широков; Луцький НТУ. — Львів, 2013. — 20 с.: іл.

32. Шульган, Р.Б. Врахування екологічного стану територій при грошові оцінці земель сільськогосподарського призначення [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 / Р. Б. Шульган; Київський національний університет будівництва і архітектури. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

33. Яворська, Н.М. Розробка складу та технології отримання композиційних електрохімічних покриттів з добавкою нанопорошків: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / Н. М. Яворська. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 20 с.: іл.

34. Яковенко, К.А. Містобудівні принципи і методи формування магістральної вулично-дорожньої мережі в умовах зростання рівня автомобілізації (на прикладі м. Донецьк) [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / К. А. Яковенко; КНУБА. — Київ, 2013. — 20 с.: іл.

35. Янченко, О.Б. Структура, властивості та технологія отримання високовуглецевих сплавів з компактним графітом [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 ’Матеріалознавство’ / О. Б. Янченко. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 22 с.: іл.