1. Внукова, Н.В. Науково-методологічні основи екологічної безпеки комплексу автомобіль-дорога-середовище [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 21.06.01 / Н.В. Внукова. — Харків, 2015. — 20 с.
2. Козак, П.З. Формування механізму професійної адаптації персоналу виробничих підприємств [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / П.З. Козак. — Одеса, 2015. — 25 с.
3. Корсак, В.І. Формування регіональних мереж торгових закладів [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук / В.І. Корсак ; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк, 2014. — 35 с.
4. Мелешко, В.В. Граничні цикли і диспиративні структури в системах, які описуються диференціальними рівняннями з дробовими похідними [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / В.В. Мелешко. — Львів, 2015. — 25 с.
5. Мельник, О.І. Розвиток аграрного сектора економіки України на засадах інноваційного підприємства [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / О.І. Мельник. — Миколаїв, 2015. — 25 с.
6. Павленко, М.Ю. Обгрунтування параметрів гідромеханічної мішалки для виробництва дизельного біопалива [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.05.11 / М.Ю. Павленко. — Одеса, 2015. — 25 с.
7. Сухорукова, Л.А. Засоби художньої виразності в мультимедійному дизайні (на прикладімузичного кліпу з елементами 3D-анімації) : [Текст] автореферат дис. ... кандидата мистецтвознавства / Л.А. Сухорукова. — Харків, 2015. — 20 с.
8. Хлестова, О.А. Підвищення ефективності транспортно-технолгічної схеми доменного виробництва [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.22.12 / О.А. Хлестова. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с.
9. Хмарська, І.А. Комплекс маркетингових комунікацій в організації комерційно-господарської діяльності підприємств легкої промисловості [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / І.А. Хмарська. — Львів, 2015. — 20 с.
10. Шевченко-Перепьолкіна, Р.І. Злиття та поглинання як засоби запобігання збитковості підприємств харчової промисловості [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / Р.І. Шевченко-Перепьолкіна. — Одеса, 2015. — 25 с.