1. Андрієнко, Г.В. Управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Г.В. Андрієнко ; МОН України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – 20 с.
2. Анохіна, К.О. Ефективність використання нематеріальних ресурсів підприємства [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / К.О. Анохіна ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Одеса, 2015. – 20 с.
3. Білинська, Н.Є. Позабалансовий облік в системі управління підприємством [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.09 / Н.Є. Білинська ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія. – Львів, 2015. – 20 с.
4. Гасенко, Л.В. Принципи містобудівної організації велоінфраструктури у середніх і великих містах [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / Л.В. Гасенко ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с.
5. Григор’єва, Н.С. Розвиток наукових основ автоматизації модульних технологій для гнучкого складального виробництва [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.13.07 / Н.С. Григор’єва ; Одеський національний технічний університет. – Одеса, 2008. – 42 с.
6. Ішутіна, Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Г.С. Ішутіна ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с.
7. Касьяненко, В.О. Методологічні засади управління розвитком інноваційного потенціалу економіки України [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 / В.О. Касьяненко ; МОН України, Полтавський НТУ імені Кондратюка. – Полтава, 2015. – 38 с.
8. Кіс, Н.Ю. Методи удосконалення соціально–планувальної структури середнього міста (на прикладі Ужгорода) [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / Н.Ю. Кіс ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – 24 с.
9. Клименко, Є.М. Удосконалення методів контролю завантаження балкерів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.13 / Є.М. Клименко ; МОН України, Одеська національна морська академія. – Одеса, 2015. – 20 с.
10. Криницький, О.С. Одержання, структура та терморелектричні властивості напівпровідникових матеріалів на основі систем Pb–Sb, Pb–Bi–Te [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.С. Криницький ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. – 20 с.


11. Куротчин, Л.Р. Напружений стан і гранична рівновага кускоково–однорідних пластин з тріщинами [Текст] : автореферат дис. ... канд. фізико–математичних наук : спец. 01.02.03 / Л.Р. Куротчин ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2015. – 20 с.
12. Моклячук, Т.О. Еколого-економічна оцінка рекомендації забруднених земель сільськогосподарського призначення [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / Т.О. Моклячук; Національна академія аграрних наук, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2015. – 20 с.
13. Постельняк, А.А. Методичні основи застосування технологій геометричної корекції космічних знімків для топографічного картографування [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / А.А. Постельняк ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с.
14. Прусов, Д.Е. Теорія та метологія прогнозування наслідків інженерної підготовки перетворення міських територій зі щільною забудовою та складними геологічними умовами [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Д.Е. Прусов ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с.
15. Садова, О.Л. Особливості формування самоорганізованих структур в поверхневих шарах трибовиробів на основі поксикомпозитів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.Л. Садова ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. – 24 с.
16. Сенів, Р.В. Маркетингове забезпечення виробництва та реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Р.В. Сенів ; Приватний ВНЗ «Львівський університет бізнесу і права». – Львів, 2015. – 20 с.
17. Соломчук, Л.М. Інтегровані корпоративні формування за участю м\'ясопереробних підприємств [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Л.М. Соломчук ; МОН України, Національний університет харчових технологій. – Київ, 2015. – 20 с.
18. Співа, І.В. Валютний механізм функціювання глобальної економіки [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.02 / І.В. Співа ; МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с.
19. Стеценко, В.А. Діагностика збалансованості витрат на елементи маркетингового комплексу (на прикладі підприємств харчової промисловості) [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / В.А. Стеценко ; МОН України, Національний університет харчових технологій. – Київ, 2015. – 20 с.
20. Топчій, С.І. Покращення паливної економічності бензинового двигуна шляхом дроселювання свіжого заряду впускним клапаном [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 05.05.03 / С.І. Топчій ; Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – 20 с.
21. Харинович-Яворська, Д.О. Комплексний економічний аналіз і контроль діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / Д.О. Харинович-Яворська ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія. – Львів, 2015. – 20 с.
22. Холонюк, О.Л. Механізм регулювання міжрегіональної диференціації споживчих цін [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.Л. Холонюк ; Національна академія наук України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». – Львів, 2015. – 20 с.
23. Шевцова, Н.А. Напружений стан ортотропної оболонки двоякої кривини з внутрішніми та наскрізними тріщинами [Текст] : автореферат дис. ... канд. фізико-математичних наук : спец. 01.02.04 / Н.А. Шевцова ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2015. – 20 с.