1. Клімович О.М. Организаційно-економічне забезпечення міжрегіонального співробітництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.М. Клімович ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 21 с.
2. Равенець  Л.М. Підвищення ефективності технології шліфування кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 02.02.08 / Л.М. Равенець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 20 с.
3. Сидорук І.С. Формування та реалізація регіональних програм підтримки малого підприємництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.С. Сидорук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 20 с.