1.    Габрусєва, І.Ю. Контактна взаємодія параболічних та кільцевих штампів із попередньо напруженою товстою плитою [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / І.Ю. Габрусєва ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. – 20 с.
2.    Кальницька, М.А. Модернізація інфраструктури національного міжнародного значення у прикордонному регіоні (на матеріалах Закарпатської області) [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / М.А. Кальницька ; ДВНЗ «Ужгородський національний ун-т». – Ужгород, 2016. – 20 с.
3.    Левчук, В.Ю. Транскордонний ефект співробітництва прикордонних регіонів [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В.Ю. Левчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с.
4.    Сичук, В.А. Підвищення ефективності технології абразивоструменевого оброблення поверхонь деталей ливарного виробництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 08.02.05 / В. А. Сичук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 21 с.