1.    Боярська, І.В. Застосування методів інтенсифікації процесів структурування для керування властивостями епосикомпозитів [Електронний ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.В. Боярська ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 23 с. – (Викладачі ЛНТУ).
2.    Боярська, І.В. Застосування методів інтенсифікації процесів структурування для керування властивостями епосикомпозитів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.В. Боярська ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 23 с. – (Викладачі ЛНТУ).
3.    Дударєв, І.М. Розвиток наукових основ ресурсозберігаючої технології первинної обробки луб\'яних культур [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.18.02 / І.М. Дударєв ; МОН України, Херсонський НТУ. – Херсон, 2016. – 43 с. – (Викладачі ЛНТУ).


4.    Малік, Т.М. Геодезичний контроль деформацій інженерних споруд методом подвійного фотоелектричного ланцюга [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Т.М. Малік ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2016. – 20 с. – (Викладачі ЛНТУ).
5.    Матвіїв, Ю.Я. Методи визначення довготривалої міцності і залишкової довговічності елементів конструкцій за низькотемпературної повзучості [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю.Я. Матвіїв ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк, 2015. – 40 с. – (Викладачі ЛНТУ).
6.    Мисковець, С.В. Розробка методології прогнозування зносостійкості матеріалів деталей паливної апаратури дизельних двигунів [Електронний ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / С.В. Мисковець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 21 с. – (Викладачі ЛНТУ).
7.    Мисковець, С.В. Розробка методології прогнозування зносостійкості матеріалів деталей паливної апаратури дизельних двигунів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / С.В. Мисковець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 21 с. – (Викладачі ЛНТУ).
8.    Монюк, Б.Є. Удосконалення методики метрологічних досліджень лазерних трекерів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Б.Є. Монюк ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2016. – 22 с.
9.    Озтюркер, М.С. Методи містобудівної оцінки пропускної здатності магістральної  вулично-дорожньої мережі міста (на прикладі м. Луцька) [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / М.С. Озтюркер ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2016. – 20 с.
10.    Пастернак, В.В. Комп\'ютерно-імітаційне моделювання структури порошкових матеріалів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / В.В. Пастернак ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с. – (Викладачі ЛНТУ).
11.    Солуха, І.Б. Методи урбоекологічної оцінки транспортно-планувальних вузлів на вулично-дорожній мережі крупних міст (на прикладі м. Києва) [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / І.Б. Солуха ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2016. – 22 с.