1. Аверкина, М.Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / М.Ф. Аверкина ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 39 с.