1. Гоманюк, О.К. Розвиток регіональних ринків банківських послуг [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.К. Гоманюк ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 24 с.
2. Івасенко, В.В. Принципи і методи проектування вулично-шляхової мережі з урахуванням потреб маломобільних груп населення [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / В.В. Івасенко ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2016. – 24 с.
3. Картузов, Є.В. Моделювання поведінки та комп\'ютерне конструювання шаруватих композиційних матеріалів під дією високошвидкісного динамічного навантаження [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук спец. : 05.02.01 / Є.В. Картузов ; Луцький НТУ. – Луцьк, 2016. – 26 с.
4. Коваль, И.В. Вплив нанокарбіду вольфраму на мікроструктуру і властивості твердих сплавів на основі карбіду титану [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / И.В. Коваль ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с. – (Викладачі ЛНТУ).
5. Крутій, Ю.С. Розробка методу розв\'язання задач стійкості і коливань деформівних систем зі змінами неперервними параметрами [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю.С. Крутій ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 36 с.
6. Малець, В.М. Розробка eпоксикомпозитних покриттів, модифікованих високодисперсними складовими [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук спец. : 05.02.01 / В.М. Малець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2016. – 24 с.
7. Олеськів, Р.Є. Дослідження напружено-деформованого стану свердловин підземних сховищ газу на основі геодезичних вимірів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Р.Є. Олеськів ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2016. – 24 с.
8. Повстяна, Ю.С. Отримання пористих керамічних матеріалів на основі порошків сталі 18X2H4МА та сапоніту [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Ю.С. Повстяна ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с. – (Викладачі ЛНТУ).