1.    Бас, В.Р. Оцінювання залишкового ресурсу елементів відповідальних вузлів механічної частини локомотивів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / В.Р. Бас ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с.
2.    Гулай, О.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти [Електронний ресурс] : автореферат дис. ... доктора педагогічних наук за спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / О.І. Гулай ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, 2016. – 40 с. – (Викладачі ЛНТУ).
3.    Лавренчук, С.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С.В. Лавренчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с. – (Викладачі ЛНТУ).