1.    Аверіхіна, Т.В. Науково-методичні засади інструментального забезпечення екологічної конкурентоспроможності товаровиробників [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / Т.В. Аверіхіна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса : Інтерпрінт, 2016. – 20 с.
2.    Басюк, О.В. Економіко-організаційні основи формування та нарощення  потенціалу нової економіки регіонів України [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.В. Басюк ; МОН, молоді та спорту України, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2012. – 20 с.
3.    Бублик, М.І. Економічне оцінювання та державне регулювання техногенних збитків в національному господарстві [Текст] : автореферат дис. … доктора екон. наук : спец. 08.00.03 / М.І. Бублик ; МОН України, НУ «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 47 с.


4.     Букетова, Н.М. Розробка фулереновмісних епоксикомпозитів з мікродисперсними наповнювачами для захистних покриттів з підвищеними експлуатаційними характеристиками [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Н.М. Букетова ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2017. – 25 с.
5.    Буняк, Н.М. Формування маркетингової стратегії розвитку регіону та механізми її реалізації [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01 / Н.М. Буняк ; НАН України, Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2006. – 20 с.
6.    Демидюк, С.М. Еколого-економічне регулювання підприємницької діяльності у лісовому господарстві [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / С.М. Демидюк ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. – 20 с.
7.    Дідух, С.М. Формування та оцінка інвестиційного потенціалу підприємств плодоовочевої консервної промисловості [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / С.М. Дідух ; МОН України, ХНТУ. – Херсон, 2013. – 20 с.
8.    Добуш, Ю.Я. Регіональний маркетинг розвитку бальнеологічних курортів [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Ю.Я. Добуш ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 20 с.
9.    Кікоть, В.І. Розвиток організаційно-економічного механізму державного регулювання малого підприємництва в регіоні [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В.І. Кікоть ; МОН, молоді та спорту України, НА ПКБ. – Сімферополь, 2013. – 20 с.
10.    Корогод, І.В. Роль малого бізнесу в структурних трансформаціях регіональних господарських систем [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.В. Корогод ; МОН України, ЧНТУ. – Чернігів, 2016. – 20 с.
11.    Королович, О.О. Розвиток і підтримка малого підприємництва в умовах структурної перебудови економіки регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.О. Королович ; МОН України, МДУ. – Мукачево, 2016. – 20 с.
12.    Кучкова, Н.В. Розвиток економічного механізму екологічного менеджменту регіону [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Н.В. Кучкова ; МОН України, ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2007. – 19 с.
13.    Марченко, Т.В. Міжнародні інноваційні програми як фактор інтеграцій України до ЄС [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.02 / Т.В. Марченко ; МОН України, ТНЕУ. – Тернопіль, 2015. – 20 с.
14.    Мельничук, І.В. Реформування житлово-комунального господарства великого міста [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.В. Мельничук ; МОН України, ЧДТУ. – Черкаси : ДТУ, 2013. – 20 с.
15.    Михальова, М.Ю. Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок для суспільних потреб [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 / М.Ю. Михальова ; МОН України, КНУБА. – К, 2017. – 20 с.
16.    Міхно, П.Б. Методичні засади планування раціонального використання порушених земель [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 / П.Б. Міхно ; МОН України, КНУБА. – К, 2017. – 21 с.
17.    Мордовцев, О.С. Формування систем індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону: автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.С. Мордовцев ; МОН України, Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О М. Бекетова. – Харків, 2014. – 21 с.
18.    Набережна, О.А. Розробка та дослідження властивостей самоармованих органопластиків на основі термостійких ароматичних поліамідів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.А. Набережна ; МОН України, ДДТУ, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 30 с.
19.    Павленчик, Н.Ф. Створення та  функціонування кооперативів в контексті економічного простору [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Н.Ф. Павленчик ; Приватний ВНЗ «Львівський університет бізнесу і права». – Львів, 2012. – 20 с.
20.    Перепелюкова, О.В. Організаційне забезпечення ефективного використання трудового потенціалу регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.В. Перепелюкова ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустріальних проблем. – Харків, 2015. – 20 с.
21.    Пітюлич, М.М. Регулювання розвитку гірських територій в умовах модернізації економіки України [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / М.М. Пітюлич ; НАН України, ДУ «Ін-т регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». – Львів, 2016. – 40 с.
22.    Присяжна, К.О. Екологічно безпечні мастильні матеріали за технологіями рециклінгу полімерних відходів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / К.О. Присяжна ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 20 с.
23.    Проскуркіна, В.Є. Регіональна кластерна політика розвитку трубної промисловості України [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В.Є. Проскуркіна ; МОН України, Придніпровська академія буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.
24.    Ращенко, А.В. Екологічний маркетинг продукції рослинництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / А.В. Ращенко ; МОН України, ЛНТУ. – Житомир : РВЦ ДААУ, 2013. – 20 с.
25.    Семченко-Ковальчук, О.Б. Роль малого і середнього бізнесу в посиленні модернізаційних процесів у регіональних господарських системах [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.Б. Семченко-Ковальчук ; МОН України, ЧНТУ. – Чернігів, 2014. – 20 с.
26.    Скиданенко, Ю.П. Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / Ю.П. Скиданенко ; Сумський ДУ, МОН України. – 2010. – 20 с.
27.    Сокол, Г.М. Розробка технології одержання органомінеральних сорбційних матеріалів на основі сапоніту [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Г.М. Сокол ; МОН України, Луцький НТУ, Хмельницький НУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 24 с.
28.    Сулевський, В.В. Вартісно-орієнтоване управління підприємствами з перероблення та консервування фруктів і овочів [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / В.В. Сулевський ; МОН України, ХНТУ. – Херсон, 2013. – 20 с.
29.    Тихенко, В.Н. Організаційно-економічне забезпечення систем управління національними і наднаціональними природоохоронними проектами [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / В.Н. Тихенко ; МОН України, Сумський ДУ. – Суми, 2016. – 22 с.
30.    Филипів, Р.С. Фінансовий механізм охорони довкілля у процесі реалізації фінансової політики держави [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Р.С. Филипів ; МФ України, ЛДФА. – Львів, 2010. – 20 с.
31.    Ценклер, Н.І. Розвиток економіки Карпатського регіону в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / Н.І. Ценклер ; МОН України, ЧНТУ. – Чернігів, 2016. – 39 с. – (Викладачі ЛНТУ).
32.    Цибульська, Ю.О. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку транскордонних ринків праці [Текст] : автореферат. дис. ... канд. техн. наук : 08.00.05 / Ю.О. Цибульська ; НАН України, ДУ Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього. – Львів, 2015. – 20 с.
33.    Чорна, О.А. Інституціональний механізм управління розвитком людського капіталу підприємств [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / О.А. Чорна ; НАН України, Ін-т ЕП. – Донецьк, 2013. – 23 с.
34.    Чуль, О.М. Регіональний розвиток креативних індустрій [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.М. Чуль ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 20 с. – (Викладачі ЛНТУ).
35.    Шуан, Л. Теоретико-методологічні засади та механізм подолання соціально-економічної диференціації регіонів (на прикладах Китайської народної республіки) [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Л. Шуан ; МОН України, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2009. – 20 с.
36.    Щербакова, Н.О. Оцінювання виробничого потенціалу вантажного автотранспортного підприємства [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Н.О. Щербакова ; МОН України, НТУ. – Київ, 2013. – 18 с.
37.    Яковлєва, Ю.К. Визначення впливу використання природного потенціалу на економічний розвиток регіону [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Ю.К. Яковлєва ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2010. – 19 с.