1.    Побережець, О.В. Формування ефективного механізму використання інноваційного потенціалу в промисловості [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.02 / О.В. Побережець ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2006. – 20 с.