1.    Вещипан, О.О. Організація розпізнавання негативних тенденцій в економічному розвитку регіонів України [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.О. Вещипан ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку. – Харків, 2016. – 20 с.
2.    Іванова, Н.В. Методологічні засади забезпечення модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 / Н.В. Іванова ; МОН України, ЧНТУ. – Чернігів, 2016. – 40 с.
3.    Князєва, Т.Т. Теоретико-методологічні засади формування інституціональних передумов міжнародної екологічної політики України [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 / Т.Т. Князєва ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – 36 с.


4.    Крамаренко, М.О. Наукові засади архітектурно-планувальної організації курортних готелів [Текст] : автореферат дис. … канд. архітектури : спец. 18.00.02 / М.О. Крамаренко ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 20 с.
5.    Мерилова, І.О. Функціонально-планувальна організація мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дніпропетровської області) [Текст] : автореферат дис. … канд. архітектури : спец. 18.00.04 / І.О. Мерилова ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 24 с.
6.    Молодченко, Д.Г. Теоретичні та методичні засади управління інноваційно-інвестиційним забезпеченням будівельних організацій регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Д.Г. Молодченко ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Харків, 2016. – 20 с.
7.    Новіков, Д.А. Теоретико-методичне забезпечення управління трудовим потенціалом промисловості регіонів України [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Д.А. Новіков ; МОН України, Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О М. Бекетова. – Харків, 2016. – 20 с.
8.    Орленко, М.І. Проблеми та методи реставрації пам’яток архітектури України (ХI - поч. ХХ ст.) [Текст] : автореферат дис. ... д-ра архітектури : спец.18.00.01 / М.І. Орленко ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2018. – 44 с.
9.    Польовська, В.В. Активізація розвитку гірських територій регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В.В. Польовська ; МОН України, Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова. – Чернігів, 2016. – 20 с.
10.    Савченко, О.В. Моделі і методи оптимізації деформівних дисипативних конструкцій з композиційних матеріалів при динамічних навантаженнях [Текст] : автореферат дис. ... д-ра техн. наук  спец. 01.02.04 / О.В. Савченко ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк. : Луцький НТУ, 2018. – 40 с.
11.    Трейтяк, О.В. Вплив фінансиалізації на розвиток регіональних господарських систем в умовах посилення євроінтеграції [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.В. Трейтяк ; МОН України, ЧНТУ. – Чернігів, 2016. – 19 с.
12.    Шульга, Г.М. Містобудівні основи просторового планування гірських рекреаційних територій [Текст] : автореферат дис. … д-ра архітектури : спец. 18.00.04 / Г.М. Шульга ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 34 с.