1.    Марчук, О.І. Формування і розвиток інноваційних кластерних структур регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.І. Марчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 20 с.
2.    Петровська, С.А. Урахування екологічної складової при оцінюванні інвестиційної привабливості регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / С.А. Петровська ; МОН України, Сумський ДУ. – Суми, 2014. – 20 с.
3.    Шеремета, А.Д. Інвестиційне моделювання реконструкції районів застарілого житлового фонду [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / А.Д. Шеремета ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2013. – 20 с.