1. Василик, Н.М. Механізм стимулювання комплексного використання лісоресурсного потенціалу [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / Н. М. Василик; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 231 с.: іл.

2. Гальчук, Т.Н. Вдосконалення технологї виготовлення матеріалів триботехнічного призначення із відходів машинобудівного виробництва [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Т. Н. Гальчук; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 156 с.: іл.

3. Голодюк, Г.І. Товарознавча оцінка фарбувальних композицій і лакофарбових покриттів на основі алкідних смол для деревини [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.18.15 / Г. І. Голодюк; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 195 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ).

4. Горобець, О.В. Еколого-економічні аспекти поводження з твердими побутовими відходами особистих селянських господарств [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О. В. Горобець. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 247 с.: іл. — 100 екз.

5. Жиляєва, Н.М. Ефективне забезпечення конкурентоспроможності регіонів та її експортної складової [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Н. М. Жиляєва. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 325 с.: іл. — 100 екз.

6. Забедюк, М.С. Формування та реалізація стратегії ендогенно орієнтованого розвитку регіону [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / М. С. Забедюк. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 245 с.: іл. — 100 екз.

7. Коцюба, А.Ю. Плоскі контактні задачі для тіл та штампів складних форм із урахуванням тертя [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / А. Ю. Коцюба; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 160 с.: іл.

8. Мельничук, М.Д. Вплив структуроформуючих чинників на електрофізичні властивості термоелектронних матералів: залізо, константан, хромель, мідь [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство»/ М. Д. Мельничук; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 150 с.: іл.

9. Милько, І.П. Формування та регулювання міжгалузевих зв'язків у рекреаційному комплексі регіону [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І. П. Милько; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 289 с.: іл.

10. Пиріг, С.О. Регіональний вимір розвитку інформаційної економіки [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / С. О. Пиріг; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 260 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ). — 100 екз.

11. Повх, Г.П. Інфраструктурне забеспечення транскордонного співробітництва регіонів [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 05.00.05 / Г. П. Повх; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 196 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ). — 100 екз.

12. Рябоконь, С.А. Пружно-пластичне деформування пластичних елементів конструкцій з отворами [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С. А. Рябоконь; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 210 с.: іл. — (Викладачі ЛДТУ). — 100 екз.

13. Сай, В.А. Удосконалення технології збирання і первинної переробки стеблової частини льону олійного [Текст]: автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.01 / В. А. Сай; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 23 с.: іл.

14. Салівончик, О.М. Формування та розвиток соціальної інфраструктури регіону [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О. М. Салівончик. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 238 с.: іл.

15. Сініціна, О.В. Управління розвитком виставкової діяльності в регіонах [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О. В. Сініціна. — Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. — 308 с.: іл.

16. Сурай, А.С. Формування та функціювання ринку житлової нерухомості: регіональний аспект [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 05.00.05 / А. С. Сурай; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 210 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ). — 100 екз.

17. Ткач, О.В. Конкурентоспроможність регіону в глобальних умовах взаємовпливів просторово-економічних систем [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 08.00.05 / О. В. Ткач; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 416 с.: іл.

18. Ушак, Т.І. Коливання та стійкість пружних систем з дискретно-неперервним розподілом параметрів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Т. І. Ушак; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 178 с.: іл.

19. Фещук, Ю.П. Розрахунок за граничною рівновагою оболочкових конструкцій зі взаємодіючими гострокінцевими дефектами [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю. П. Фещук; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 188 с.: іл.

20. Чужкова, О.Ю. Удосконалення територіальної організації роздрібної торговельної мережі регіонів України [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О. Ю. Чужкова; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 229 с.: іл. — (Викладачі ЛНТУ). — 100 екз.