1. Бережная, О.Р. Селективное карбидообразование при силицировании углерод-углеродных композиционных материалов металлургического назначения [Текст]: диссертация ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О. Р. Бережная; Запорожская государственная инженерная академия. — Запорожье - 2012, 2012. — 176 с.: іл.

2. Витрищук, К.О. Регіональна політика розвитку житлово-комунального господарства [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / К. О. Витрищук; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 206 с.: іл.

3. Гавура, В. О. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіону [Текст]: дисертація … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В. О. Гавура; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 317 с.: іл.

4. Гуда, О.В. Коливання та напружено-деформований стан композитних пластин середньої товщини з урахуванням контактних взаємодій [Текст]: дисертація … канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. В. Гуда; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 164 с.: іл.

5. Демидюк, С.М. Еколого-економічне регулювання підприємницької діяльності у лісовому господарстві [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / С М Демидюк; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 232 с.: іл.

6. Добрянський, І.М. Методи оцінки нагрівання, деформування і міцності конструктивних елементів при зосереджених опроміненнях [Текст]: дисертація … доктора техн. наук : спец. 01.02.04 / Іван Михайлович Добрянський; ЛНТУ, фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 352 с.: іл.

7. Драченко, О.В. Формування системи маркетингу міста [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О. В. Драченко; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. — 194 с.: іл.

8. Кузь, О. Н. Пружно-пластичний розрахунок елементів конструкцій з концентраторами напружень при врахуванні зміцнення та розвантаження [Текст]: дисертація … канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / О. Н. Кузь; МОН України, ЛНТУ. — Львів : Друк СПД, 2012. — 177 с.: іл.

9. Матвійчук, Л. Ю. Організаційно-економічний механізм використання та охорони туристичних ресурсів [Текст]: дисертація … доктора екон. наук : спец. 08.00.06) / Л. Ю. Матвійчук; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 467 с.: іл.

10. Редько, О.І. Розробка епоксикомпозитів, наповнених мінеральними відходами промислового виробництва, з підвищеними експлуатаційними характеристиками [Текст]: дисертація … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.І. Редько; ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 162 с.: іл.

11. Різник, Н. С. Регіональний менеджмент детінізації економіки [Текст]: дисертація … доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / Н.С. Різник. — ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 560 с.: іл.

12. Рудь, Н.Т. Інфраструктурне забезпечення інноваційних процесів у регіонах [Текст]: дисертація ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / Н. Т. Рудь; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 486 с.: іл.

13. Самчук, Л. М. Технологія самопоширюваного високотемпературного синтезу системи Ті-С-ШХ15 з використанням відходів металообробки [Текст]: дисертація … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Л. М. Самчук; ЛНТУ, фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 150 с.: іл.

14. Ткачук, Ю. М. Закономірності експлуатаційної деградації сталей лопаткового апарату парової турбіни ТЕС та спосіб підвищення його роботоздатності [Текст]: дисертація … канд. техн. наук : спец. 05.02.01/ Ю. М. Ткачук; ЛНТУ, фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 192 с.: іл.

15. Хомич, А. В. Обгрунтування процесу обробки стрічки льону в технологіях отримання волокна [Текст]: дисертація … канд. техн. наук : спец. 08.18.01 / А. В. Хомич; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 19 с.: іл.

16. Чалий, В. Д. Технологічне забезпечення якості робочих поверхонь кілець роликопідшипників на операціях безцентрового шліфування [Текст]: дисертація … канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / В. Д. Чалий; ЛНТУ, фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка. — Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. — 149 с.: іл.

17. Ярема, Р.Я. Оцінка міцності та довговічності зубчастих і черв'ячних передач з урахуванням коригування зачеплення [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Р. Я. Ярема; МОН України, ЛНТУ. — Львів : Друк СПД, 2012. — 152 с.: іл.