1. Барський, Ю.М. Фінансове забезпечення розвитку соціально орієнтованої економіки регіону [Текст]: дисертація ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / Ю. М. Барський. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 396 с.: іл.

2. Бортник, К.Я. Критерії руйнування та розрахунок залишкової міцності композитних пластичних елементів конструкцій із тріщинами [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / К. Я. Бортник; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 176 с.: іл.

3. Дубицький, О. С. Методика оцінки міцності та залишкової довговічності ресори за наявності тріщин [Текст]: дисертація … канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / О. С. Дубицький; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ. — 2012. — 213 с.: іл.

4. Іваницький, Р.І. Вплив гідридоутворення на функціональні властивості реакторних сталей і сплавів на основі V, Nb, Co та РЗМ [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Р. І. Іваницький; МОН, молоді та спорту України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка, Фізико-механ. ін-т ім.Г.В.Карпенка НАН України. — Тернопіль, 2013. — 150 с.: іл.

5. Ковальчук, С.Б. Моделювання згину копмозитних брусів в умовах обмеженого деформування [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»/ С. Б. Ковальчук; Полтавська державна аграрна академія. — Полтава, 2013. — 221 с.: іл.

6. Кот, В.В. Розрахунок складених пластин з міжфазними розімкненими ребрами жорсткості за дії згинальних навантажень [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / В. В. Кот; Рівненський державний гуманітарний університет. — Рівне, 2013. — 182 с.: іл.

7. Крадінова, Т. А. Залишкова міцність і довговічність пластичних матеріалів і елементів конструкцій за статичного навантаження [Текст]: дисертація … канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Т. А. Крадінова; МОН, молоді та спорту України, Луцький НТУ, Фізико-мех. ін-т ім. Г. В. Карпека НАН України. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. — 187 с.: іл.

8. Кузнецова, О.Ю. Розробка фулеренвмісних композитнихматеріалів на основі фенілону для деталей конструкційного призначення [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / О. Ю. Кузнецова; Дніпропетровський державний аграрний університет. — Дніпропетровськ, 2013. — 180 с.: іл.

9. Лук’янчук, Ю. А. Забезпечення якості та ефективності безцентрового шліфування тіл кочення роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва [Текст]: дисертація … канд. техн. наук 05.02.08 «Технологія машинобудування» / Ю. А. Лук’янчук. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. — 188 с.: іл.

10. Малімон, В.В. Формування та розвиток регіональних ринків медичного туризму [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В. В. Малімон; МОН України, Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 220 с.: іл.

11. Мельник, Ю.А. Визначення структури та мікротопографії характеристичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Ю. А. Мельник; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 200 с.: іл.

12. Музичук, К.П. Розрахунок пластичних елементів конструкцій з міжфазними дуговими розрізами, береги яких контрактують при згині [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / К. П. Музичук; Рівненський державний гуманітарний університет. — Рівне, 2013. — 187 с.: іл.

13. Онищук, О.О. Розробка матеріалів триботехнічного призначення системи Ті-Fe-С, отриманих самопоширюючим високотемпературним синтезом [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / О. О. Онищук; Луцький НТУ. — Київ, 2013. — 163 с.: іл.

14. Поліщук, В.Л. Формування та реалізація регіональної політики розвитку інвентивного туризму [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В. Л. Поліщук. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 304 с.: іл.

15. Попов, В.С. Забезпечення точності розташування співвісних отворів при розточуванні інструментами одностороннього різання [Текст]: дисертація … канд. техн. наук: спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / В. С. Попов. — Одеса, 2012. — 132 с.: іл.

16. Приходько, О.С. Розрахунок граничної рівноваги елементів конструкцій з пружно-пластичними включеннями [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / О. С. Приходько; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. — 150 с.: іл.

17. Ращенко, А.В. Екологічний маркетинг продукції рослинництва [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / А. В. Ращенко; Житомирський національний агроекологічний університет. — Житомир : РВЦ ДААУ, 2013. — 228 с.: іл.

18. Савка, Б.Р. Формування та розвиток логістичної інфраструктури регіонів України [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Б. Р. Савка. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 396 с.: іл.

19. Середа, О.В. Стратегічне управління сталим розвитком міст [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 05.00.05 / О. В. Середа; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 286 с.: іл.

20. Смолич, Д.В. Формування інноваційних кластерів прикордонних регіонів в умовах транскордонного співробітництва [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил...» / Д В Смолич; МОН України, Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ ЛуцькогоНТУ, 2013. — 285 с.: іл.

21. Табалова, О.Є. Діагностика та механізм вирівнювання регіональних асиметрій сталого ровитку України [Текст]: дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О. Є. Табалова. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. — 229 с.: іл.

22. Тинчук, С.О. Деформування багатошарових плит на жорсткій основі та вплив дефектів на напружено-деформований стан[Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / С. О. Тинчук; Націогальний університет водного господарства та природокористування. — Рівне : РВЦ НУВГта П, 2013. — 154 с.: іл.

23. Фурс, Т.В. Удосконалення технологій вирощування монокристалів PL2 і дослідження їх властивості [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Т. В. Фурс; Луцький НТУ. — Луцьк : РВВ Луцького НТУ 2013. — 150 с.: іл.

24. Шинкарчук, Н.В. Розрахунок кусково-однорідних пластичних елементів конструкцій за контакту берегів криволінійних міжфазних розрізів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 « Механіка деформівного твердого тіла» / Н. В. Шинкарчук; Рівненський державний гуманітарний університет. — Рівне : РВВ РДГУ, 2013. — 178 с.: іл.

25. Широков, О.В. Встановлення закономірностей впливу розплавів міді та свинцю на фізико-механічні властивості нержавних сталей високої міцності [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / О. В. Широков; Українська академія друкарства. — Львів, 2013. — 153 с.: іл.

26. Яворська, Н.М. Розробка складу та технології отримання композиційних електрохімічних покриттів з добавкою нанопорошків [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Н. М. Яворська. — Хмельницький : Поділля, 2013. — Т. 1. — 139 с.: іл.

27. Янченко, А.Б. Структура, свойства и технология получения высокоуглеродистых сплавов с компактным графитом [Текст]: диссертация ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 « Материаловедение»/ А. Б. Янченко; Винницкий национальний технический университет. — Винница, 2013. — 180 с.: іл