1. Абрамова І.О. Антикризовий менеджмент соціально-економічного розвитку регіону [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.О. Абрамова; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 184 с.
2. Білик О.С. Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.С. Білик; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 269 с.
3. Бодак І.В. Регіональна політика забезпечення продовольчої безпеки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.В. Бодак; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 228 с.
4. Бойко Г.А. Товарознавча оцінка змішаної пряжі з волокнами льону олійного для трикотажних виробів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.18.08 / Г.А. Бойко; МОН України, Херсонський НТУ. – Херсон, 2014. – 215 с.
5. Григоренко, І.В. Товарознавча оцінка ювелірних виробів на основі сплавів червоного золота з модифікуючими домішками [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.01.08 / І. В. Григоренко. – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. – 169 с.: іл.


6. Гуменюк, Р.В. Оцінка міцності й тріщиностійкості термонапруженої арматури та її зварних і склеєних з\\\'єднань [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Р. В. Гуменюк; ЛНТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. – 180 с.: іл.
7. Дащук Ю.Є. Розвиток рекреаційного потенціалу регіону [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Ю.Є. Дащук; МОН України Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 216 с.
8. Дмитріюк, М.В. Особливості структури та фізико-механічні властивості бейнітних мідистих високоміцних чавунів [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / М. В. Дмитріюк; ЛНТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. – 169 с.: іл.
9. Марчук О.І. Формування і розвиток інноваційних кластерних структур регіону [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.І. Марчук МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 223 с.
10. Приступа С.О. Підвищення ефективності операцій механічного оброблення кілець роликопідшипників за енергетичними критеріями [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / С.О. Приступа; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. – 157 с.
11. Ропотан І.В. Регіональна конвергенція фінансового забезпечення сталого розвитку [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.В. Ропотан; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. –368 с.
12. Ткачук, А.А. Підвищення зносостійкості поверхонь кочення роликопідшипників методами зміцнювально-виглажувального оброблення [Текст]: дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / А. А. Ткачук; ЛНТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. – 169 с.: іл.
13. Хижинський В.В. Професійна кераміка в мистецтві другої половини ХХ ст.: педагогічний і творчий досвід шкіл Львова та Вроцлава [Текст] : дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 017.00.06 / В.В. Хижинський; МОН України, Луцький НТУ. – Львів, 2014. – 240 с.
14. Чуль О.М. Регіональний розвиток креативних індустрій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.М. Чуль; МОН України, Луцький НТУ. –Луцьк, 2014. – 315 с.