Корсак, В.І. Формування регіональних мереж торгових закладів [Текст] : дисертація доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / В.І. Корсак ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк, 2014. – 416 с.