1.Ворончак, І.О. Формування регіональної політики забезпечення соціальної відповідальності бізнесу [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.О. Ворончак. – Луцьк, 2015. – 346 с.: іл.
 2.Гулієва, Н.М. Отримання пористих проникних матеріалів з використанням природного мінералу-сапоніту в режимі самопоширюючого високотемпературного синтезу [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Н.М. Гулієва. – Луцьк, 2015. – 127 с.: іл.
 3.Слободян, М.С. Згин пластин з коловою межею та прямолінійними тріщинами з урахуванням контакту берегів тріщин [Текст] : дисертація ... канд. фізико-математичних наук : спец. 01.02.04 / М.С. Слободян. – Львів, 2015. – 162 с.: іл.