1. Криницький, О.С. Одержання, структура та терморелектричні властивості напівпровідникових матеріалів на основі систем Pb-Sb, Pb-Bi-Te [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.С. Криницький ; МОН України, Івано-Франківський НТУ. – Івано-Франківськ, 2015. – 140 с.: іл.
2. Садова, О.Л. Особливості формування самоорганізованих структур в поверхневих шарах трибовиробів на основі епоксикомпозитів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.Л. Садова ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. – 139 с.: іл.