1. Клімович О.М. Організаційно-економічне забезпечення міжрегіонального співробітництва [Текст] : дисертація... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.М.  Клімович ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 212 с.
2. Путінцева С.В. Властивості фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.18.08 / С.В. Путінцева ; МОН України, Херсонський НТУ. – Херсон, 2015. – 155 с.
3. Равенець Л.М. Підвищення ефективності технології шліфування кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 02.02.08 / Л.М. Равенець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 164 с.
4. Сидорук І.С. Формування та реалізація регіональних програм підтримки малого підприємництва [Текст] : дисертація ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.С. Сидорук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 200 с.