1.    Боярська, І.В. Застосування методів інтенсифікації процесів структурування для керування властивостями епосикомпозитів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.В. Боярська ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 184 с. – (Викладачі ЛНТУ).
2.    Матвіїв, Ю.Я. Методи визначення довготривалої міцності і залишкової довговічності елементів конструкцій за низькотемпературної повзучості [Текст] : дисертація ... доктора техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю.Я. Матвіїв ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк, 2015. – 355 с. – (Викладачі ЛНТУ).
3.    Мисковець, С.В. Розробка методології прогнозування зносостійкості матеріалів деталей паливної апаратури дизельних двигунів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / С.В. Мисковець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 131 с. – (Викладачі ЛНТУ).
4.    Пастернак, В.В. Комп\'ютерно-імітаційне моделювання структури порошкових матеріалів [Текст] : дисертація... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / В.В. Пастернак ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 190 с. – (Викладачі ЛНТУ).