1.    Бас, В.Р. Оцінювання залишкового ресурсу елементів відповідальних вузлів механічної частини локомотивів [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / В.Р. Бас ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 152 с.
2.    Лавренчук, С.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С.В. Лавренчук ; Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 178 с. – (Викладачі ЛНТУ).