1.    Бочко, О.Ю. Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу [Текст] : дисертація ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / О.Ю. Бочко ; МОН України, Луцький НТУ, НУВГП. –  Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 516 с.

2.    Середа, Д.Б. Формування структури і властивостей хромоалітованих покриттів конструкційних матеріалів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу [Текст] : дисертація ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Д.Б. Середа ; МОН України, ДДТУ, Луцький НТУ. – Кам’янське, 2018. – 186 с.